Sinds 29 september 2019 is de PKN gemeente Achlum en Hitzum op zoek naar een nieuwe dominee. Daarvoor hebben wij ons beleidsplan geactualiseerd, profielschetsen gemaakt en een enquête gehouden onder de leden om een goed beeld te krijgen van de verwachtingen. Nu is ook de beroepingscommissie bekend en bestaat uit de volgende leden:

 

  • Mark van der Togt, (voorzitter)
  • Francien Overal, (secretaris)
  • Lammert van Dijk (contactpersoon predikanten) e-mailadres: lammert2@hotmail.com, telefoonnummer: 0629124444
  • Jansje Akkerman
  • Douwe de Boer
  • Bennie Zijlstra
  • Sjoukje Sytsma

 

We gaan enthousiast aan de slag met ons beroepingswerk. Wilt u meer weten? Hieronder vindt u alvast meer informatie. We hopen dat dit een goed beeld geeft van onze gemeente.