Vanuit de pastorie

Gepubliceerd op 2 maart 2024 om 10:30

Op zondag 17 maart hebben we een bijzondere dienst in de kerk van Achlum. Douwe, zoon van Lammert en Baukje en broertje van Jelke, Brecht en Femke zal dan worden gedoopt. In de doop zegt God tegen Douwe: "Je bent een kind van mij en ik zal je nooit meer loslaten". Iedereen is uitgenodigd om daarvan getuige te worden. De dienst begint om 9:30 in de kerk van Achlum en na afloop van de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Zondag  24 maart is het Palmzondag waarin we vieren dat Jezus feestelijk Jeruzalem werd binnengehaald. Daaraan voorafgaand, op woensdag 20 maart, worden de Palmpaasstokken door de kinderen gemaakt op de Basisschool It Iepen Finster in Achlum in samenwerking met de Buitenschoolse opvang.

Na Palmpasen begint de Stille Week waarin we stilstaan bij het lijden en sterven van onze Heer. Op Witte Donderdag 28 maart vieren we het Heilig Avondmaal  in de kerk van Achlum samen met de gemeente Arum-Kimswerd (in HAAK-verband dus).  De dienst begint om 19:30 uur en we vieren het avondmaal aan tafel, zoals we in Achlum gewend zijn.

Goede Vrijdag 29 maart staan we stil bij het sterven van onze Heer. Dat doen we ook weer in HAAK-verband en nu in de Andreaskerk in Arum met een dienst die om 19:30 uur begint. Voorganger is dan ds. Tytsje Hibma. Stille Zaterdag 30 maart is er een ingetogen viering in de kerk van Arum waarin ik de voorganger ben. Ook deze dienst is in Haak-verband en begint om 19:30 uur. 

Op zondag 31 maart is de feestelijke paasdienst in de kerk van Achlum waarin we de opstanding van onze Heer vieren. De dienst begint om 19.30 uur en ik ben de voorganger. 

Marco Roepers

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.