Vieringen

Iedere zondag is er een viering in de kerk van Achlum of in de kerk van Hitzum.

De vieringen beginnen meestal om 09.30 uur. Tijdens de vieringen is er geen kindernevendienst, dit wordt op een ander moment gehouden.

 

*Omdat de kerk van Achlum wordt gerestaureerd zijn de diensten voorlopig in Hitzum. Vanaf 19 april zou het kunnen zijn dat we weer in Achlum dienst kunnen hebben maar dit is onder voorbehoud. 

 

Alle kerkdiensten tot 1 juni 2020 gaan niet door i.v.m. het Corona virus. 

Datum Tijd Locatie Predikant Bijzonderheden
22-03-2020 09:30 uur Hitzum Afgelast vanwege coronavirus Afgelast vanwege coronavirus
29-03-2020 09:30 uur Hitzum Afgelast vanwege coronavirus Afgelast vanwege coronavirus
05-04-2020 09:30 uur Hitzum Ds. W. v.d. Weide uit Sexbierum
09-04-2020 19:30 uur Hitzum Ds. J. Kamerling uit Franeker Witte Donderdag en Heilig Avondmaal
10-04-2020 19:30 uur Hitzum Ds. J. Kamerling uit Franeker Goede Vrijdag
12-04-2020 09:30 uur Hitzum Ds. J. Kamerling uit Franeker 1ste Paasdag
13-04-2020 09:30 uur Hitzum Liturgiecommissie 2de Paasdag
19-04-2020 09:30 uur Achlum* Ds. A. Buizer-Tchiengang uit Leeuwarden
26-04-2020 09:30 uur Achlum* Pastor S. Draisma uit Sneek
03-05-2020 09:30 uur Achlum* Ds. D.J. van Bochove uit Akkrum

Bij de diensten