Vieringen

Iedere zondag is er een viering in de kerk van Achlum of in de kerk van Hitzum.

De vieringen beginnen meestal om 09.30 uur. Iedere viering is er kindernevendienst voor de kinderen van 4-12 jaar met uitzondering van de bijzondere vieringen en de zomervakantie.

 

Datum Tijd Locatie Predikant Bijzonderheden
16-02-2020 09:30 uur Hitzum ds. S. v.d. Meer uit Leeuwarden
23-02-2020 09:30 uur Hitzum Dhr. Gilliam uit Pingjum Friese dienst
26-02-2020 18:00 uur Hitzum Ds. T. Hibma Aswoensdag HAAK-dienst Vastenmaaltijd / Vesper
01-03-2020 09:30 uur Hitzum Dhr. J.H. Helfferich uit Oude Biltzijl

Bij de diensten