Vieringen

Iedere zondag is er een viering in de kerk van Achlum of in de kerk van Hitzum.

De vieringen beginnen meestal om 09.30 uur. Tijdens de vieringen is er geen kindernevendienst, dit wordt op een ander moment gehouden.

Als de dienst in Achlum is kunt u deze hier volgen.

Datum Tijd Locatie Predikant Bijzonderheden
26 november 09:30 uur Achlum Ds. M. Roepers Gedachteniszondag
3 december 09:30 uur Hitzum dhr. Speelman uit Folsgeare 1ste advent
10 december 09:30 uur Achlum Ds. M. Roepers 2de advent
17 december 09:30 uur Achlum Mevr. M Gort-Terpstra uit Tzum 3de advent
24 december 09:30 uur Hitzum Ds. T. Hibma 4de advent
24 december 19:00-19.30 Achlum Kerstkuier in Achlum, inloop 19:00-19:30 uur
25 december 09:30 uur Achlum Ds. M. Roepers 1ste Kerstdag, met medewerking van koor Laus Deo
31 december 09:30 uur Arum Ds. M. Roepers
7 januari 09:30 uur Hitzum Ds. M. Roepers
14 januari 10.30 uur Achlum Ds. M. Roepers Jubileumdienst ds. Roepers
21 januari 09:30 uur Kimswerd Ds. T. Hibma
28 januari 10:00 Achlum Ds. M. Roepers Jeugddienst