Vieringen

Iedere zondag is er een viering in de kerk van Achlum of in de kerk van Hitzum.

De vieringen beginnen meestal om 09.30 uur. Iedere viering is er kindernevendienst voor de kinderen van 4-12 jaar met uitzondering van de bijzondere vieringen en de zomervakantie.

 

Datum Tijd Locatie Predikant Bijzonderheden
20-10-2019 09:30 uur Hitzum Mw. S. Aardema uit Menaldum
27-10-2019 09:30 uur Achlum Ds. L.W. Nijendijk uit Midlum
03-11-2019 09:30 uur Achlum Ds. D.A.J. Scholtens uit Stiens
06-11-2019 19:30 uur Hitzum Ds. M. Mook uit Sneek Dankstond (Haak)
10-11-2019 10:30 uur Hitzum Jeugddienst met Gospelkoor Wonderful Grace
17-11-2019 09:30 uur Achlum Ds. J.C. Dondorp uit Franeker Heilig en Zieken Avondmaal
24-11-2019 09:30 uur Achlum Dhr. G.H. Visser uit Walterwald Laatste Zondag kerkelijk jaar
01-12-2019 09:30 uur Hitzum Dhr. H. Giliam uit Pingjum Eerste Advent

Bij de diensten