Vieringen

Iedere zondag is er een viering in de kerk van Achlum of in de kerk van Hitzum.

De vieringen beginnen meestal om 09.30 uur. Tijdens de vieringen is er geen kindernevendienst, dit wordt op een ander moment gehouden

 

 

Datum Tijd Locatie Predikant Bijzonderheden
4 juli 10.30 uur Achlum Dhr. Kees Posthumus Verhalen verteller, in Dorpshuis de Singel
11 juli 9.30 uur Achlum Ds. J. Dondorp uit Franeker Haakdienst
18 juli 9.30 uur Arum Ds. T. Hibma uit Arum Doopdienst
25 juli 9.30 uur Hitzum Dhr. H. Gilliam uit Pingjum Haakdienst, Friese dienst
1 aug 9.30 uur Kimswerd Ds. T. Hibma uit Arum Haakdienst