Vieringen

Iedere zondag is er een viering in de kerk van Achlum of in de kerk van Hitzum.

De vieringen beginnen meestal om 09.30 uur. Tijdens de vieringen is er geen kindernevendienst, dit wordt op een ander moment gehouden.

 

*Omdat de kerk van Achlum wordt gerestaureerd zijn de diensten voorlopig in Hitzum. Vanaf 17 mei hebben we ook weer diensten in Achlum omdat de kerk dan weer helemaal spin en span is.

 

Alle kerkdiensten tot 1 juni 2020 gaan niet door i.v.m. het Corona virus. Hieronder ziet u wel de diensten die we anders gehouden hadden want als er toch wat verandert wordt in de maatregelen dan bent u op de hoogte.

Datum Tijd Locatie Predikant Bijzonderheden
26-04-2020 09:30 uur Achlum* Pastor S. Draisma uit Sneek
03-05-2020 09:30 uur Achlum* Ds. D.J. van Bochove uit Akkrum
10-05-2020 09:30 uur Hitzum Ds. Dhr H. Gilliam uit Pingjum
17-05-2020 09:30 uur Achlum Mw. S. Aardema uit Menaldum
21-05-2020 09:30 uur Arum Ds. T. Hibma Hemelvaartsdag
24-05-2020 09:30 uur Achlum Ds. S. v.d. Meer uit Leeuwarden
31-05-2020 09:30 uur Ijsbaan Hitzum Ds. T. Hibma 1ste Pinksterdag met het korps uit Arum
07-06-2020 09:30 uur Achlum* Ds. D.J.K.G. Ruiter uit Arum Heilig Avondmaal
14-06-2020 09:30 uur Achlum* Ds. E. Zwerver uit Schettens

Bij de diensten