Vieringen

Iedere zondag is er een viering in de kerk van Achlum of in de kerk van Hitzum.

De vieringen beginnen meestal om 09.30 uur. Tijdens de vieringen is er geen kindernevendienst, dit wordt op een ander moment gehouden.

Als de dienst in Achlum is kunt u deze hieronder volgen via de livestream.

Liturgie
17 april 2022

Pasen 2022
PDF – 302,5 KB 18 downloads
Datum Tijd Locatie Predikant Bijzonderheden
10 april 9.30 uur Achlum Ds. M. Roepers Doopdienst
14 april 19.30 uur Achlum Ds. M. Roepers Witte donderdag en Heilig Avondmaal
15 april 19.30 uur Achlum Ds. M. Roepers Goede Vrijdag
17 april 9.30 uur Achlum Ds. M. Roepers 1ste Paasdag
18 april 9.30 uur Hitzum Liturgiecommissie Zangdienst
24 april 9.30 uur Achlum mw. A. Stork uit Berlikum
01 mei 9.30 uur Achlum Ds. M. Roepers
08 mei 9.30 uur Hitzum Ds. M. Roepers
15 mei 9.30 uur Achlum G. Wijngaarden Leeuwarden
20 mei 19.15 uur Achlum ds.F.Visser/ ds.M.Roepers Vredesgebed
22 mei 9.30 uur Achlum ds.J.G.v.d.Boogaard Hallum
26 mei 9.30 uur Arum ds.T.Hibma Hemelvaart, Haakdienst
29 mei 9.30 uur Achlum Ds. M. Roepers