Vieringen

Iedere zondag is er een viering in de kerk van Achlum of in de kerk van Hitzum.

De vieringen beginnen meestal om 09.30 uur. Tijdens de vieringen is er geen kindernevendienst, dit wordt op een ander moment gehouden.

Als de dienst in Achlum is kunt u deze hier volgen.

Datum Tijd Locatie Predikant Bijzonderheden
21 mei 9.30 uur Achlum mw. A. Stork uit Berlikum
28 mei 10.00 uur ijsbaan Hitzum Ds. M. Roepers en ds. T. Hibma 1ste pinksterdag
4 juni 09:30 uur Hitzum Ds. M. Roepers
11 juni 09:30 uur Achlum Ds. M. Roepers Heilig Avondmaal
18 juni 09:30 uur Achlum Mevr. A.M. Dijkstra v.d. Woude, Itens
25 juni 09:30 uur Hitzum ds. H. Dondorp, Franeker