Vieringen

Iedere zondag is er een viering in de kerk van Achlum of in de kerk van Hitzum.

De vieringen beginnen meestal om 09.30 uur. Tijdens de vieringen is er geen kindernevendienst, dit wordt op een ander moment gehouden

 

Inmiddels zijn we weer begonnen met het organiseren van kerkdiensten. Met de nodige aanpassingen proberen we een zo'n goed mogelijke viering te organiseren. Zoals u ziet zijn er ook weer diensten komen te vervallen, dit alles heeft te maken met het Corona virus. Zodra er veranderingen zijn proberen we dit z.s.m. communiceren op verschillende manieren zodat u niet voor een dichte deur komt te staan.  

Datum Tijd Locatie Predikant Bijzonderheden
1 november Vervallen
4 november 19.30 uur Arum Ds. T. Hibma uit Arum Voor deze dienst zal u zich eerst moeten opgeven bij Mark van der Togt. Er mogen maximaal 15 personen vanuit Achlum en Hitzum aanwezig zijn. U kunt zich opgeven via de telefoon 0517-642133/0616809844 of per mail: marktogt@hotmail.com
8 november Vervallen
15 november 9.30 uur Hitzum Ds. S. Ypma uit Franeker Heilig Avondmaal
22 november 9.30 uur Achlum Dhr. H Gilliam uit Pingjum Laatste Zondag Kerkelijk Jaar
29 november 9.30 uur Hitzum Ds. C. Nicolay uit Heerenveen 1ste Advent