Vieringen

Iedere zondag is er een viering in de kerk van Achlum of in de kerk van Hitzum.

De vieringen beginnen meestal om 09.30 uur. Iedere viering is er kindernevendienst voor de kinderen van 4-12 jaar met uitzondering van de bijzondere vieringen en de zomervakantie.

 

Datum Tijd Locatie Predikant Bijzonderheden
14-07-2019 09:30 uur Achlum Ds. J. Dondorp uit Franeker
21-07-2019 09:30 uur Arum, Baardebuorren 15 Ds. T. Hibma Openlucht dienst bij fam. Vlug-Wagenaar, koffie drinken en excursie na de dienst
28-07-2019 09:30 uur Achlum Ds. D.J. Bochove uit Akkrum Koffie drinken in de kerk / buiten
04-08-2019 11:00 uur Hitzum de heer H. Gilliam uit Pingjum Fryske tjinst
11-08-2019 09:30 uur Kimswerd Ds. T. Hibma Na de dienst koffie drinken
18-08-2019 09:30 uur Hitzum Ds. M. Veen
25-08-2019 09:30 uur Achlum Ds. M. Veen en Ds. T. Hibma Heilig Avondmaal / ziekenavondmaal
01-09-2019 09:30 uur Achlum Ds. W. v/d Heide uit Sexbierum
08-09-2019 09:30 uur Achlum Ds. M. Veen Ziekenzondag
15-09-2019 09:30 uur Hitzum Ds. M. Veen
22-09-2019 09:30 uur Achlum Ds. T.G. v/d Linden uit Harlingen
29-09-2019 09:30 uur Achlum Ds. M. Veen Afscheidsdienst / Startzondag

Bij de diensten