Vieringen

Iedere zondag is er een viering in de kerk van Achlum of in de kerk van Hitzum.

De vieringen beginnen meestal om 09.30 uur. Iedere viering is er kindernevendienst voor de kinderen van 4-12 jaar met uitzondering van de bijzondere vieringen en de zomervakantie.

 

Datum Tijd Locatie Predikant Bijzonderheden
12-05-2019 09:30 uur Achlum Ds. J. Dondorp, Franeker
19-05-2019 09:30 uur Hitzum Ds. M. Veen Bevestiging en afscheid Ambtsdragers
26-05-2019 09:30 uur Achlum Ds. M. Veen
30-05-2019 09:30 uur Arum Ds. T. Hibma Hemelvaartsdag
02-06-2019 09:30 urur Hitzum Mw. A. Stork uit Berlikum
07-06-2019 19:15 uur Hitzum Ds. M. Veen en Ds. F. Visser Gebeden om Vrede
09-06-2019 10:00 uur Arum Ds. T. Hibma en Ds. M. Veen 2ste Pinksterdag, buitendienst
16-06-2019 09:30 uur Achlum Ds. M. Veen Heilig Avondmaal, aansluitend zieken avondmaal
23-06-2019 09:30 uur Achlum Mw. S. Aardema
30-06-2019 09:30 uur Hitzum Ds. M. Veen
07-07-2019 11:00 uur Achlum Ds. M. Veen Tentdienst op het kaatsveld

Bij de diensten

 

Zondag 19 mei

Afscheid en Bevestiging Ambtsdragers

Dinsdag 7 mei, op de kerkenraadsvergadering, zullen we definitief te balans opmaken voor het afscheid van de ambtsdragers en de bevestiging en herbevestiging van nieuwe ambtsdragers. We zijn verheugd dat we nieuwe ambtsdragers in ons midden mogen begroeten en zij die verder gaan voor een volgende termijn. Ook zullen we van een aantal afscheid nemen na al hun inzet en zorg voor onze gemeente. In de komende TwaKlank kom ik daar uitgebreider op terug, met definitieve namen. Dan mooi in één geheel. In ieder geval hopen we wel met elkaar op een goede en gezegende viering op zondag 19 mei a.s..