Vieringen

Iedere zondag is er een viering in de kerk van Achlum of in de kerk van Hitzum.

De vieringen beginnen meestal om 09.30 uur. Iedere viering is er kindernevendienst voor de kinderen van 4-12 jaar met uitzondering van de bijzondere vieringen en de zomervakantie.

 

Datum Tijd Locatie Predikant Bijzonderheden
08-12-2019 09:30 uur Achlum Ds. R.P. Wind uit Franeker 2de Advent
15-12-2019 09:30 uur Achlum Mw. H.Plantinga-Folkertsma uit Workum 3de Advent
15-12-2019 16:00 uur Achlum Kinderkerk: kerst
22-12-2019 09:30 uur Hitzum Dhr. J.H. Hellfrich uit Oude Bildzijl 4de Advent
24-12-2019 21:00 uur Achlum Ds. J.C. Dondorp uit Franeker Kerstnachtdienst
25-12-2019 09:30 uur Achlum Ds. J.C. Dondorp uit Franeker 1ste Kerstdag
29-12-2019 09:30 uur Hitzum Ds. J. Kamerling uit Franeker
31-12-2019 19:30 uur Achlum Ds. F. Visser uit Makkum Oudjaarsdag
05-01-2019 09:30 uur Achlum Ds. C. Corporaal uit Bolsward
12-01-2019 09:30 uur Hitzum Ds. A.H. Cluistra-Boschloo uit Makkum
19-01-2019 09:30 uur Arum Dhr. Kees Posthumus Afsluiting inspiratieweekend
26-01-2019 09:30 uur Achlum Mw. H. Plantinga-Folkertsma uit Workum
02-02-2019 09:30 uur Hitzum Ds. J. Overeem uit Stiens

Bij de diensten