Vieringen

Iedere zondag is er een viering in de kerk van Achlum of in de kerk van Hitzum.

De vieringen beginnen meestal om 09.30 uur. Tijdens de vieringen is er geen kindernevendienst, dit wordt op een ander moment gehouden

 

Inmiddels zijn we weer begonnen met het organiseren van kerkdiensten. Met de nodige aanpassingen proberen we een zo'n goed mogelijke viering te organiseren. Zoals u ziet zijn er ook weer diensten komen te vervallen, dit alles heeft te maken met het Corona virus. Zodra er veranderingen zijn proberen we dit z.s.m. communiceren op verschillende manieren zodat u niet voor een dichte deur komt te staan.  

Datum Tijd Locatie Predikant Bijzonderheden
15 november Vervallen
22 november 9.30 uur Achlum Dhr. H Gilliam uit Pingjum Laatste Zondag Kerkelijk Jaar, alleen voor genodigde.
29 november 9.30 uur Hitzum Ds. C. Nicolay uit Heerenveen 1ste Advent
6 december 9.30 uur Achlum Dhr. P. Speelman uit Folsgare 2de Advent
13 december 9.30 uur Hitzum Ds. L. Westra uit Lollum 3de Advent
20 december 9.30 uur Achlum Ds. F. Visser uit Makkum 4de Advent
25 december 9.30 uur Achlum Mevr. S. Aardema uit Menaldum 1ste Kerstdag
27 december 9.30 uur Hitzum Liturgiecommissie
31 december 19.30 uur Arum Ds. T. Hybma oudjaarsavond, haak dienst