Vieringen

Iedere zondag is er een viering in de kerk van Achlum of in de kerk van Hitzum.

De vieringen beginnen meestal om 09.30 uur. Tijdens de vieringen is er geen kindernevendienst, dit wordt op een ander moment gehouden

 

Vanwege de aangescherpte maatregelen zijn er t/m 2 mei 2021 geen diensten. Zodra er weer versoepelingen komen en we het als kerkenraad aandurven om kerkdiensten te organiseren zal u dit hier kunnen lezen. We hopen dat de diensten die hieronder staan gewoon door kunnen gaan. Alles is nog wel onder voorbehoud.

Datum Tijd Locatie Predikant Bijzonderheden
6 juni 9.30 uur Achlum Ds. J.C. Overeem uit Stiens Viering van het Heilig Avondmaal
13 juni 9.30 uur Hitzum Dhr. H. Gilliam uit Pingjum
20 juni 9.30 uur Achlum Mw. S. Aardema uit Menaldum
27 juni 9.30 uur Arum Ds. M. Veen uit Franeker Haakdienst