Vieringen

Iedere zondag is er een viering in de kerk van Achlum of in de kerk van Hitzum.

De vieringen beginnen meestal om 09.30 uur. Iedere viering is er kindernevendienst voor de kinderen van 4-12 jaar met uitzondering van de bijzondere vieringen en de zomervakantie.

 

Datum Tijd Locatie Predikant Bijzonderheden
24-02-2019 09:30 uur Hitzum Ds. C. Nicolay - Heerenveen
01-03-2019 19:15 uur Achlum Ds. M. Veen en Ds. F. Visser Gebeden voor Vrede
03-03-2019 09:30 uur Achlum Ds. M. Veen Wereldgebedsdag
06-03-2019 18:00 uur Hitzum Ds. M. Veen Vasten Maaltijd
10-03-2019 09:30 uur Achlum Dhr. J.H. Helffrich – Oude Bildzijl
13-03-2019 20:30 uur Arum Ds.T. Hibma Bidstond
17-03-2019 09:30 uur Hitzum Ds. M. Veen Koffie drinken in de kerk
24-03-2019 09:30 uur Achlum Ds. J. van Twist Harlingen
31-03-2019 09:30 uur Achlum Ds. M. Veen
05-04-2019 19:15 uur Achlum Ds. M. Veen en Ds. F. Visser Gebeden voor Vrede

Bij de diensten

 

Vrijdag 1 maart 

Gebeden om Vrede

Vrijdag 1 maart zien we er naar uit om samen te komen in de kerk van Hitzum. Van 19.15-19.45 uur delen we met elkaar in de liturgie om onze gebeden om Vrede te delen. Weet u en weet jou meer dan van harte welkom. Het zijn bijzondere korte vieringen waarin verstilling en bezinning voorop staan. Graag tot vrijdag 1 maart.

 

 

Zondag 3 maart

Wereldgebedsdag

Zondag 3 maart staat de viering in het teken van de Wereldgebedsdag. Dit keer hebben vrouwen uit Slovenië de liturgie voor dit gebed en deze zondag voorbereid. In de viering zullen we horen over geloofsverhalen van vrouwen uit dit land en hoe zij door de kracht van hun geloof steeds weer een nieuw begin ervaren, waar niet iedereen die altijd zal verwachten. Vrouwen van de vrouwenverenigingen in Achlum-Hitzum hebben mede deze viering voorbereid. We hopen ook u te ontmoeten en zien uit naar een gezegende viering. Aanvang: 9.30 uur in de kerk te Achlum.

 

 

Woensdag 6 maart

Aswoensdag, begin 40 Dagentijd

Woensdag 6 maart is het begin van de 40Dagentijd. In de 40 dagen op weg naar Pasen worden wij als gelovigen uitgenodigd op de betekenis die Jezus Christus heeft in ons leven. Ook worden wij uitgenodigd ons te bezinnen op de betekenis die Christus heeft gehad en heeft voor onze wereld. Wat zou het betekenen wanneer wij Hem niet hadden gekend? En wat betekent het voor ons dat Hij het is die ons steeds weer uitnodigt om met Hem op te staan voor een nieuw begin, een nieuw begin ook van een meer heilzame wereld waar mensen leven in liefde met hun naaste en in het bijzonder met de meest kwetsbare. Woensdag 6 maart, Aswoensdag, gedenken wij onze kleinheid en vergankelijkheid en de roep van Christus tot ons om samen met Hem op weg te gaan. Hij is het, die ons nabij is en nabij zal blijven. Daar mogen we iedere dag op vertrouwen.  

Iedereen is welkom om 18.00 uur in de kerk van Hitzum om deze Aswoensdag samen te komen en de 40 dagentijd te beginnen met een sobere maaltijd. De Tieners hebben opnieuw aangegeven hier graag bij aanwezig te zijn, zoals bijna alle voorafgaande jaren. Dit maakt dat deze sobere maaltijd ook een maaltijd is van dankbaarheid, van een samenkomen van de gemeente van oud en jong. Graag tot woensdag 6 maart.

 

 

Zondag 10 maart – zondag 31 maart

Veertigdagentijd – Een nieuw begin

Project Kinderkerk - Project Kerk in Actie

Zondag 10 maart is de eerste zondag in de 40Dagentijd. Het zijn zondagen waarop we ons bezinnen op de betekenis van Jezus Christus als brenger van het Leven voor een ieder mens in geloof, hoop en liefde. We volgen met de Kinderkerk de verhalen over een nieuw begin. Ook volgen we met KerkinActie de verhalen over een nieuw begin voor mensen in de wereld om ons heen.

We zien er naar uit om deze zondagen met elkaar te vieren als gemeente van Jezus Christus in het midden van de vragen die we hebben en te midden van de weg die wij met Christus gaan als zijn gemeente. Hij is het die ons uiteindelijk roept, misschien niet om alles te begrijpen, wel om te geloven dat we ons bij hem altijd geborgen mogen weten. Christus is het die ons nabij is en nabij zal blijven. Weet je en weet u welkom, iedere zondag 9.30 uur. We zien uit naar gezegende diensten.

 

In de liturgiegids die KerkinActie hiervoor heeft geschreven, staat het volgende gebed: 

 

 

Rechtvaardige God, 

Volken zijn op drift. 

Mensen zoeken een veilig heenkomen en een toekomst voor hun kinderen. 

Wij zijn getuige van onrecht en voelen ons overspoeld en machteloos, 

Komend uit een veilig land, kennen de meesten van ons geen oorlog en lijden.

Maar we voelen de pijn en angst.

We bidden voor allen die zoeken naar een nieuw begin.

Geef ons de moed om niet weg te kijken, maar onze handen uit te strekken. 

Om te delen wat we hebben met onze naasten in nood. 

AMEN