Donderdag 18 april 2024: Gemeenteavond

Gepubliceerd op 6 april 2024 om 08:58

Uitnodiging  gemeenteavond

 

Donderdag 18 april 2024 om 19.45 uur

in het dorpshuis in Hitzum

 • Welkom / opening
 • Zingen:

1. Yn Kristus is noch west of east 

yn Him gjin noard of súd

mar 't is ien mienskip troch syn Geast

die 't hiel de wrâld omslút

 

2. Wa’t, wêr dan ek, Him ken as Hear, 

oeral dy mienskip fynt,

sjocht yn syn tsjinstwurk hieltyd mear

de bân dy’t elk ferbynt.

 

3. Wês, leauwigen, dan leafdefol

jou net om ras, mar wit

dat wa’t myn Heit trou tsjinje wol,

myn broer of suster hjit.

 

4. Lit jubelje no noard en súd,

Him priizgje west en east.

’t Is Kristus dy’t de wrâld omslút

mei syn genede­_en treast.

 

 • Vaststellen notulen van 16 november 2023
 • Jaarrekeningen 2023
  • Kerkrentmeesters (CvK en stichtingen)
  • Gravenfonds Achlum en Hitzum
  • Diaconie
  • Zendingscommissie
 • Voortgang HAAK samenwerking
 • Pauze met verloting van de Paaskaarsen 2023
 • Rondvraag
 • Bijbelquiz/bingo
 • Sluiting          

 

Graag tot ziens op 18 april

 De kerkenraad

 

De jaarrekeningen 2023 worden uitgedeeld na de dienst op zondag 7 en 14 april. 

Wilt u thuis een exemplaar ontvangen dan kunt u dit doorgeven aan Feikje Hoekstra-Tolsma.

De boeken liggen ter inzage tot 19 april a.s. Hiervoor kunt u contact opnemen met Lieuwe Anema of Grietje Noordmans (contactgegevens staan in de Twaklank)

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.