Intentieverklaring ondertekend

Gepubliceerd op 6 januari 2024 om 10:49

Op 3 januari 2024 hebben tijdens een gezamenlijke moderamenvergadering van de Protestantse Gemeenten Arum - Kimswerd en Achlum de beide voorzitters van de kerkenraden Theun Bontekoe en Lieuwe Anema de intentieverklaring getekend.

Daarin staat dat de beide kerkenraden ernaar streven om voor 1 januari 2027 één gemeente te hebben. De reden hiervoor is de toenemende vergrijzing en krimp van de beide gemeenten.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.