Kerk in Hitzum

Het kerkgebouw van Hitzum, Hoofdweg 3

Op de plaats van de huidige kerk heeft vanaf ongeveer de elfde eeuw al een turfstenen kerkje gestaan met een zadeldak toren. In 1857 schrijft de schoolmeester van Hitzum, W.J. Ennema, dat “De hervormde kerk alhier een zeer oud gebouw is, zeker lang voor de hervorming gesticht, doch wanneer is onbekend.” Er is nog een tekening van Jacobus Stellingwerf waarop de oude kerk met zadel­daktoren te zien is.

In 1883 is de oude kerk afgebroken en is naar een plan van archi­tect M. Hofstra uit Franeker door aannemer F. Bruinsma voor f.7.1­55,10 ­een geheel nieuwe kerk gebouwd bij de bestaande toren. Deze toren was in 1819 al verbouwd tot de huidige toren met spits. De huidige kerk werk ‘ingewijd’ op zondag 4 november 1883. Het Van Dam orgel dat al in 1855 dienst deed, wordt in 1981 door Bakker & Timmenga gerestaureerd.

 

Aan de buitenkant van deze kerk met ronde boogvensters is te zien dat het muurwerk is versierd met lagen gele en rode baksteen. De zuidmuur is later van een witte pleisterlaag voorzien. In de toren hingen ooit twee klokken. Beide zijn in de tweede wereldoorlog weggehaald. Alleen de grote klok, gegoten in 1647, is teruggeko­men. In 2002 is deze klok voorzien van een elektrische luidinrich­ting. Wie meer over de kerk en het orgel van Hitzum wil weten kan de ver­nieuwde brochure lezen die daar in de kerk aanwezig is.