Geef vrede, Heer

Terwijl het vakantieseizoen voor de deur staat en we verlangen naar de ontspanning en vreugde van die tijd, blijven de oorlogen maar voortduren. De oorlog tussen Oekraïne en Rusland en die tussen Israël en Gaza kennen geen pauzes. Soms worden ze aangekondigd maar telkens blijkt dat de vijandigheden toch gewoon zijn doorgegaan. 

Lees meer »

26 mei 2024: Afscheid

Zondagmiddag 26 mei nemen we afscheid van ds. Tytsje in een dienst die om half twee begint.  Ds. Tytsje was consulent van Achlum-Hitzum toen ik hier aankwam in december 2021.  Maar ik had al kennis met haar gemaakt tijdens de beroepingsprocedure. Het was toen al duidelijk dat de toekomst van Achlum-Hitzum en Arum-Kimswerd een gezamenlijke zou zijn. De samenwerking hebben  wij gelijk opgepakt en dat was heel inspirerend en bemoedigend. We hebben dat met heel veel plezier gedaan. Maar aan de directe samenwerking komt nu een einde. En dat is iets wat mij spijt.

Lees meer »

Dauwtrappen

Een van de gewoonten van Hemelvaartsdag is Dauwtrappen. Dat is in alle vroegte in groepsverband een wandeling maken om te genieten van de morgenstemming in het buitengebied. Ook wij als kerken van Achlum-Hitzum en Arum-Kimswerd gingen dit jaar Dauwtrappen. Vanuit Achlum zouden wij naar de kerk in Arum lopen en vanuit Arum zou men ons tegemoet lopen.

Lees meer »

De pleitbezorger

In het Johannesevangelie (Joh. 14:26, 15:25 en 16:7) wordt de Heilige Geest de pleitbezorger genoemd. Bij het woord pleitbezorger denk ik aan een advocaat. Advocaten zien we geregeld in de media. Het zijn soms glamourachtige figuren met dure auto's en hoge rekeningen. Tijdens de voorbereiding van deze meditatie dacht ik ook daaraan en ik kon mij niet goed voorstellen hoe ik de Heilige Geest daarmee kon verbinden.

Lees meer »

Vanuit de pastorie

Met Pasen bloeide de prunus bij de kerk in Hitzum weer prachtig. Dat had voor mij ook een symbolische betekenis.  In gezang 978 "Aan U behoort, o Heer der heren, de aarde met haar wel en wee," staat in vers 2 de regel:  “Gij roept het jonge leven wakker, een tuin bloeit rond het open graf" en dat is voor mijn gevoel een verwijzing naar Pasen. De schepping verheugt zich omdat de vernieuwing begonnen is. En dat drukt deze prunus ook uit.

Lees meer »

Vanuit de pastorie

Op zondag 17 maart hebben we een bijzondere dienst in de kerk van Achlum. Douwe, zoon van Lammert en Baukje en broertje van Jelke, Brecht en Femke zal dan worden gedoopt. In de doop zegt God tegen Douwe: "Je bent een kind van mij en ik zal je nooit meer loslaten". Iedereen is uitgenodigd om daarvan getuige te worden. De dienst begint om 9:30 in de kerk van Achlum en na afloop van de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Lees meer »

Bijbelvers van de dag