PKN Achlum-Hitzum

Pinksteren

Pinksteren is het laatste grote christelijke feest. In een periode van een half jaar tijd vinden alle christelijke feestdagen plaats. Het begint met kerst eind december en eindigt dit jaar op 28 en 29 mei met Pinksteren. Het begint in de winter met zijn korte dagen en lange nachten en het eindigt op de valreep van de zomer met zijn lange dagen en korte  nachten waarin het nauwelijks donker wordt.

Al die feesten hebben een gemeenschappelijke rode draad: God is met ons. Met kerst in de vorm van de geboorte van de zoon van God, met Pasen met zijn opstanding en met Pinksteren in de vorm van de uitstorting van de Heilige Geest.

De Heilige Geest is het minst grijpbaar. Wat moeten we ons erbij voorstellen? Wat is dat, "Geest"? Maar er staat ook iets tegenover:  Het is ook het feest dat ons het meest direct raakt. De Heilige Geest wordt ook over ons uitgestort. Ook wij doen mee aan dat feest. 

Het feest van Pinksteren is de bezegeling van de voorafgaande feesten doordat we dan vieren dat dan al die vorige feesten op ons betrekking hebben. Wij krijgen met Pinksteren direct deel aan Pasen en Kerst. Wij vieren dat we nu zelf deel krijgen aan de Vader en de Zoon door de Geest.

Het is de Geest die ons geloven doet. De Geest is dat deel van God die in ons woont. En het geloof geeft ons nu al deel aan het Koninkrijk van God dat komt. God komt ons met Pinksteren heel dichtbij. Hij komt in ons.  En dat is een feest waard.

Wij gaan dat vieren op 28 mei buiten (als het weer het toelaat) op de ijsbaan in Hitzum om 10:00 uur. We vieren het  samen met de onze partnergemeente Arum-Kimswerd in het HAAK-verband. Het korps Wubbenus-Jacobs zal ons begeleiden en we hopen op net zo'n groot feest als vorig jaar. Dus kom met ons vieren dat God met ons en in ons is. 


Uit de pastorie

Op pinksterzondag 28 mei hebben we weer een openluchtdienst samen met onze partnergemeente Arum-Kimswerd op de ijsbaan van Hitzum. We hopen net als vorig jaar op mooi weer en veel bezoekers. Muzikale medewerking wordt verleend door het korps Wubbenus Jacobs uit Arum. De vrolijkheid van deze dienst in de vrije natuur past zo goed bij Pinksteren dat al vanuit zichzelf een vrolijk en blij feest is. Bij de uitstorting van de heilige Geest in Jeruzalem was de stemming kennelijk zo vrolijk en blij dat het leek of ze te veel wijn hadden gedronken. Maar de echte reden van de blijdschap was dat de Geest van God over hen gekomen was en dat had hen iets gegeven van de blijdschap op de grote dag van God. Iets van die blijdschap willen we ook weer proeven op 28 mei.

Een andere activiteit die wij de komende tijd buiten willen gaan is de PPP op zondag 11 juni. Het is een activiteit voor jonge gezinnen waarbij we een Bijbelverhaal uitbeelden met figuren, dan iets samen gaan doen en tenslotte pannenkoeken eten. Dit keer niet in het Lokaal in Arum maar op de Greate Pierwei 25 in Kimswerd. Meer informatie bij ondergetekende.
 

ds. Marco Roepers
marco@roepers.net


Terugblik op Palmpasen