Vanuit de pastorie

Op zondag 17 maart hebben we een bijzondere dienst in de kerk van Achlum. Douwe, zoon van Lammert en Baukje en broertje van Jelke, Brecht en Femke zal dan worden gedoopt. In de doop zegt God tegen Douwe: "Je bent een kind van mij en ik zal je nooit meer loslaten". Iedereen is uitgenodigd om daarvan getuige te worden. De dienst begint om 9:30 in de kerk van Achlum en na afloop van de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Lees meer »

De hoop op een betere wereld

Als Jezus in Johannes 12 op een ezelsveulen Jeruzalem binnenrijdt, wordt hij heel warm onthaald. De mensen zwaaien met palmtakken en roepen: "Gezegend is hij, die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël!" 

Lees meer »

Veertigdagenkalender

Samen met Arum-Kimswerd is er een  eigen veertigdagenkalender samengesteld met bijbelteksten, gedichten, recepten enz. voor de veertigdagentijd. Ook het thema van de veertigdagentijd in onze gemeenten staat er in vermeld. Dat is "We gaan op reis langs de weg van verlangen" Het is een lied voor de veertigdagentijd. Aan de hand van de coupletten van dit lied zijn de lezingen voor de zondagen van de veertigdagentijd bepaald. Ook staat er een korte meditatie bij elke zondag van de hand ds. Tytsje of van ondergetekende.

Lees meer »

25-Jarig Jubileum ds. M. Roepers

Wat heb ik genoten op 14 januari van mijn ambtsjubileum. Ik was heel blij met het het aantal mensen er waren. De sfeer was geweldig. En wat speelde de band geweldig. Ik had Anne Symen Abma gevraagd om een soort jazzband samen te stellen en om allerlei psalmen en bekende gezangen in jazz om te zetten. Dat idee is geïnspireerd op PostModern Jukebox dat begonnen is op YouTube en inmiddels wereldwijd concerten geeft. Ze zetten allerlei  eigentijdse hits en ook wat oudere hits om in jazz vanaf de jaren 20 en ook in rockabilly, doowop en andere oude popgenres.  Ik kan zo genieten van hun muzikale vertolkingen.  "Dat idee laat zich toch ook  vertalen naar psalmen en gezangen?", zo vroeg ik Anne Symen. Dat heeft hij voortreffelijk gedaan. Vandaar ook de titel van de dienst: Postmoderne Kerkdienst.

Lees meer »

Intentieverklaring ondertekend

Op 3 januari 2024 hebben tijdens een gezamenlijke moderamenvergadering van de Protestantse Gemeenten Arum - Kimswerd en Achlum de beide voorzitters van de kerkenraden Theun Bontekoe en Lieuwe Anema de intentieverklaring getekend.

Lees meer »

Bijbelvers van de dag