PKN Achlum-Hitzum

Nadat veel een hele poos niet kon, wordt het nu tijd om een gezellig samenzijn te organiseren.

BBQ voor alle gemeenteleden jong en oud

Opgave voor 9 mei bij Anna Sieswerda via mail cvkachlumhitzum@gmail.com of app/sms/bel: 06-22885937

Waar: bij het kaatshokje in Achlum

Wanneer: vrijdag 13 mei vanaf 17:00 uur

Vegetarisch? Allergie? Laat het even weten.


Uitnodiging mini-symposium 21 mei
Alle gemeenteleden zijn van harte uitgenodigd voor het mini-symposium op 21 mei 2022. Opgave kan t/m 7 mei bij Feikje Hoekstra of via mail protgemachlumhitzum@hotmail.com

 


God van liefde en trouw,

Wij bidden U voor de inwoners van Oekraïne,
Iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld.
In verbijstering zien we de afschuwelijke beelden,
Heer, ontferm U over dit land en haar inwoners,
laat geweld en wapengekletter stoppen, de wapens zwijgen.

Wij bidden U voor de Oekraïense gemeenschap in ons land,
zij hebben grote zorgen om familieleden en geliefden.
Heer, wees hen nabij nu alles zo onzeker is,
geef hen moed om vol te houden.

Heer, geef dat vijandsbeelden niet onnodig uitvergroot worden, 
maak dat Uw visioen van verzoening en vrede ons hoe dan ook blijft dragen.
Geef dat die stemmen die weg willen blijven bij angst en strijd gehoord worden,
geef wijsheid aan alle betrokken leiders.

Dat wapens geen recht van spreken krijgen, dat vrede gezocht en gevonden wordt.
Toon ons de weg van omzien naar elkaar, van mildheid, vertrouwen en zachtheid.

Heer, ontferm U over deze wereld, waarin de onderlinge liefde vaak zo ver te zoeken is,
geef ons uitzicht op Uw hoopvolle toekomst. 

In Jezus' naam,

Amen


Veertig dagen

Op 2 maart is het aswoensdag en dan begint de veertigdagentijd. Veertig dagen tot aan Pasen zou je zeggen. Maar als je gaat tellen dan zijn het 46 dagen. Het getal 40 klopt pas als je de zondagen, dat zijn er 6, weglaat. Op zondag werd namelijk niet gevast en dat bepaalt ons bij de oorsprong van de veertigdagentijd. Het was namelijk de vastentijd. Vasten was en is de methode om tot inkeer te komen, om boete te doen.  Dat gebeurt namelijk ter voorbereiding op Goede Vrijdag, de dag dat wij stilstaan bij het sterven van Jezus en Pasen waar wij de opstanding van Jezus uit de dood vieren. Lees hier verder


Uit de pastorie

Het is nu bijna 2 jaar geleden dat de Coronacrisis kwam en het land op slot ging. Het was in de veertigdagentijd en we konden geen diensten meer bezoeken. In de belangrijkste tijd van het jaar voor de kerk ging die op slot. Vorig jaar gebeurde ongeveer hetzelfde.

Maar nu gaat, pal voor het begin van de veertigdagentijd, het land van het slot en kunnen we ook weer alle plaatsen in de kerk gaan gebruiken. Dus we hebben nu uitzicht op een gewone echte paasviering dit jaar en dat is geweldig goed nieuws. Lees hier verder


Jeugddienst 13 februari Gertrudiskerk

Op 13 februari is er een jeugddienst in de Gertrudiskerk in Achlum. We beginnen om 9:30 uur.  Muzikale medewerking wordt verleend door het duo Eaglefield  en door Nynke uit Tzum.

Het thema is de Elfstedentocht. Deze heroieke schaatswedstrijd en -tocht is al 25 jaar  niet meer gehouden. In deze dienst halen we daar herinneringen aan op en verbinden we dat met het leven wat ook een soort tocht is. Soms is er mooi en soms ook slecht ijs. Er zijn wakken en je moet klunen. Dat zijn dingen die we ook als beeld voor het leven kunnen gebruiken.

Op dit moment is het onduidelijk of we kerkgangers kunnen verwelkomen. We hopen natuurlijk van harte dat u allemaal kan komen. Mocht dat niet zo zijn, de dienst wordt in ieder geval uitgezonden via kerkdienstgemist.nl