2 april 2024: Pastoriegespreksgroep

Gepubliceerd op 23 maart 2024 om 09:25

Op dinsdag 2 april om 15:00 uur is er weer de gespreksgroep in de pastorie, de Terp 4 in Achlum. 

De vorige keer hebben wij het hongerdoek bekeken dat staat in de veertigdagenkalender. We kregen een grotere variant en bekeken die nauwkeurig.  Lange rijen van mensen bevolken dit hongerdoek.  Het zijn vluchtelingen. In Afrika is een massale trek op gang gekomen, op de vlucht voor oorlog of op zoek naar een beter leven. Van het platteland naar de stad, van het ene land naar het andere en van Afrika naar Europa.  Onder deze vluchtelingenstromen ook het volk Israël op weg van Egypte naar het beloofde land. Midden op de voorgrond staan  de Emmaüsgangers. Die liepen van Jeruzalem naar Emmaüs terwijl de opgestane Heer hen vergezelde. Ze herkenden hem niet totdat Hij het brood brak. Dat zien we daarboven en dan verdwijnt Jezus uit hun zicht als  ze weer naar Jeruzalem terugkeren. 

Op 2 april weer een ander thema. Iedereen is van harte welkom.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.