Kerk in Achlum

”Ons” kerkgebouw op De Terp 1 in Achlum

Het klinkt nogal aanmatigend om over het gebouw waarin onze gemeente regelmatig samenkomt ons kerkgebouw te noemen. Daarom staat het woord ons tussen aanhalingste­kens. Hoewel het kerkgebouw nu door onze gemeente wordt gebruikt, moeten we ons wel realiseren dat dit fraaie gebouw ons is nagelaten door gelovigen die hier vele eeuwen geleden woonden en werkten.

Een klein bordje naast de deur van de kerk vermeldt dat de bouw in de twaalfde eeuw heeft plaats gevonden. Het gebouw van toen is in de loop der eeuwen verschillende keren veranderd. Dat is aan de buitenkant duidelijk te zien: Het is een ware lappendeken van verschillende bouwvormen en stenen.

 

Of er bij de eerste bouw ook een toren is gemaakt is niet bekend. De huidige toren is gebouwd in de vijftiende eeuw, ruim drie eeuwen na de bouw van de oorspronkelijke kerk. Tot die tijd stond er een los klokkenstoel met drie klokken. Twee daarvan hangen nu boven in de toren. Ze dateren uit 1622 en 1632 en ze doen hun werk nog voortreffelijk.

 

Het huidige interieur van de kerk dateert uit het begin van de 17de eeuw. De kerkbanken en de preekstoel zijn nog vrijwel gelijk aan de oorspronkelijke inrichting. Het is bijzonder jammer dat een deel van het koorhek is verdwenen. Vroeger was het koorhek een afgeslo­ten ruimte waarbinnen de preekstoel, het doopvont en de lessenaar van de voorlezer stonden. Ook de zitplaatsen voor ouderlingen en diakenen bevonden zich binnen dit koorhek. Als ambtsdrager zat je dus vroeger letterlijk “in het hek”.

 

Er was ook een orgel in de kerk vanaf 1567, maar dat orgel is op een of andere manier verloren gegaan. Het huidige orgel dateert van 1854: Het mooie bord boven de deur in de kerk laat dit zien.