100 jaar Smilde

Graag mag ik kijken naar de lijst van de voorgangers van de gemeente (en ook mijn voorgangers) die hangt in de hal van de Gertrudiskerk in Achlum. Het is een indrukwekkende lijst die al begint in 1578 met Jobius Petri. Waar ik dan ook naar kijk is of er namen tussen staan die mij iets zeggen. Mensen die iets betekend hebben in de kerkgeschiedenis of in de theologie. "Is B. Smilde Bernard Smilde?", vroeg ik. Dat was inderdaad zo. Hij was predikant van de Gereformeerde kerk van 1949-1953. Lees hier verder

 

Kerken van Achlum en Hitzum  vrijdag van 19:00 -19:30 uur open in verband met de situatie in Oekraïne

Vrijdagavond 25 februari tussen 19.00 - 19.30 uur zijn de Gertrudiskerk in Achlum en de kerk van Hitzum open.
Kom om een lichtje aan te steken voor de mensen in Oekraïne. Laten we hen omringen met onze aandacht en gebed.

De kerkdiensten zijn weer opengesteld voor kerkgangers!

In verband met de versoepelingen heeft de kerkenraad besloten de kerkdiensten met ingang van zondag 30 januari 2022 weer open te stellen voor kerkgangers. Dit is in overeenstemming met het advies van het moderamen van de landelijke synode van de Protestantse Kerk. De Coronaregels blijven wel van toepassing. Kerkgangers die niet tot 1 huishouden moeten op 1,5 meter van elkaar zitten op de vastgestelde plekken. Wanneer we lopen door de kerk, is een mondkapje verplicht.  

De avondmaalsdienst van 6 februari 2022 gaat door en zal volgens rooster plaatsvinden in de kerk van Hitzum. Brood en beker(tje) zijn voor de dienst op de opengestelde plaatsen in de kerk neergezet. We nemen brood en wijn gezamenlijk in.  

Wij verheugen ons erop u weer in de kerkdienst te kunnen ontvangen.

 De kerkenraad 

Nadat veel een hele poos niet kon, wordt het nu tijd om een gezellig samenzijn te organiseren.

BBQ voor alle gemeenteleden jong en oud

Opgave voor 9 mei bij Anna Sieswerda via mail cvkachlumhitzum@gmail.com of app/sms/bel: 06-22885937

Waar: bij het kaatshokje in Achlum

Wanneer: vrijdag 13 mei vanaf 17:00 uur

Vegetarisch? Allergie? Laat het even weten.

 

 

 

Uitnodiging mini-symposium 21 mei
Alle gemeenteleden zijn van harte uitgenodigd voor het mini-symposium op 21 mei 2022. Opgave kan t/m 7 mei bij Feikje Hoekstra of via mail protgemachlumhitzum@hotmail.com

 

Jeugddienst 13 februari Gertrudiskerk

Op 13 februari is er een jeugddienst in de Gertrudiskerk in Achlum. We beginnen om 9:30 uur.  Muzikale medewerking wordt verleend door het duo Eaglefield  en door Nynke uit Tzum.

Het thema is de Elfstedentocht. Deze heroieke schaatswedstrijd en -tocht is al 25 jaar  niet meer gehouden. In deze dienst halen we daar herinneringen aan op en verbinden we dat met het leven wat ook een soort tocht is. Soms is er mooi en soms ook slecht ijs. Er zijn wakken en je moet klunen. Dat zijn dingen die we ook als beeld voor het leven kunnen gebruiken.

Op dit moment is het onduidelijk of we kerkgangers kunnen verwelkomen. We hopen natuurlijk van harte dat u allemaal kan komen. Mocht dat niet zo zijn, de dienst wordt in ieder geval uitgezonden via kerkdienstgemist.nl


Veertig dagen

Op 2 maart is het aswoensdag en dan begint de veertigdagentijd. Veertig dagen tot aan Pasen zou je zeggen. Maar als je gaat tellen dan zijn het 46 dagen. Het getal 40 klopt pas als je de zondagen, dat zijn er 6, weglaat. Op zondag werd namelijk niet gevast en dat bepaalt ons bij de oorsprong van de veertigdagentijd. Het was namelijk de vastentijd. Vasten was en is de methode om tot inkeer te komen, om boete te doen.  Dat gebeurt namelijk ter voorbereiding op Goede Vrijdag, de dag dat wij stilstaan bij het sterven van Jezus en Pasen waar wij de opstanding van Jezus uit de dood vieren. Lees hier verder


Uit de pastorie

Het is nu bijna 2 jaar geleden dat de Coronacrisis kwam en het land op slot ging. Het was in de veertigdagentijd en we konden geen diensten meer bezoeken. In de belangrijkste tijd van het jaar voor de kerk ging die op slot. Vorig jaar gebeurde ongeveer hetzelfde.

Maar nu gaat, pal voor het begin van de veertigdagentijd, het land van het slot en kunnen we ook weer alle plaatsen in de kerk gaan gebruiken. Dus we hebben nu uitzicht op een gewone echte paasviering dit jaar en dat is geweldig goed nieuws. Lees hier verder


Een terugblik op de Krystjûn kuier troch Achlum