100 jaar Smilde

Graag mag ik kijken naar de lijst van de voorgangers van de gemeente (en ook mijn voorgangers) die hangt in de hal van de Gertrudiskerk in Achlum. Het is een indrukwekkende lijst die al begint in 1578 met Jobius Petri. Waar ik dan ook naar kijk is of er namen tussen staan die mij iets zeggen. Mensen die iets betekend hebben in de kerkgeschiedenis of in de theologie. "Is B. Smilde Bernard Smilde?", vroeg ik. Dat was inderdaad zo. Hij was predikant van de Gereformeerde kerk van 1949-1953. Lees hier verder

 

Kerken van Achlum en Hitzum  vrijdag van 19:00 -19:30 uur open in verband met de situatie in Oekraïne

Vrijdagavond 25 februari tussen 19.00 - 19.30 uur zijn de Gertrudiskerk in Achlum en de kerk van Hitzum open.
Kom om een lichtje aan te steken voor de mensen in Oekraïne. Laten we hen omringen met onze aandacht en gebed.

De kerkdiensten zijn weer opengesteld voor kerkgangers!

In verband met de versoepelingen heeft de kerkenraad besloten de kerkdiensten met ingang van zondag 30 januari 2022 weer open te stellen voor kerkgangers. Dit is in overeenstemming met het advies van het moderamen van de landelijke synode van de Protestantse Kerk. De Coronaregels blijven wel van toepassing. Kerkgangers die niet tot 1 huishouden moeten op 1,5 meter van elkaar zitten op de vastgestelde plekken. Wanneer we lopen door de kerk, is een mondkapje verplicht.  

De avondmaalsdienst van 6 februari 2022 gaat door en zal volgens rooster plaatsvinden in de kerk van Hitzum. Brood en beker(tje) zijn voor de dienst op de opengestelde plaatsen in de kerk neergezet. We nemen brood en wijn gezamenlijk in.  

Wij verheugen ons erop u weer in de kerkdienst te kunnen ontvangen.

 De kerkenraad