Uit de pastorie

Het is nu bijna 2 jaar geleden dat de Coronacrisis kwam en het land op slot ging. Het was in de veertigdagentijd en we konden geen diensten meer bezoeken. In de belangrijkste tijd van het jaar voor de kerk ging die op slot. Vorig jaar gebeurde ongeveer hetzelfde.

Maar nu gaat, pal voor het begin van de veertigdagentijd, het land van het slot en kunnen we ook weer alle plaatsen in de kerk gaan gebruiken. Dus we hebben nu uitzicht op een gewone echte paasviering dit jaar en dat is geweldig goed nieuws. 

Ik kijk er naar uit. Maar om Pasen goed te kunnen vieren zijn de diensten in de veertigdagentijd ook belangrijk. De eerste  dienst is op aswoensdag. Dat is een korte dienst in Hitzum die we samen vieren met onze partnergemeente Arum-Kimswerd. Na deze korte viering hebben we een sobere maaltijd in de kerk. 

We hebben de dienst met heel veel plezier voorbereid en dat geldt ook voor de andere dienst op vrijdag 4 maart in het kader van wereldgebedsdag. Wat is het heerlijk om weer dingen te kunnen organiseren en elkaar weer te zien. 

En dat geldt niet alleen voor de kerk. Ook in het dorpshuis merkte ik dat. Tijdens het dorpsdiner voelde ik dezelfde blijdschap. Eindelijk kan het weer! 

Ik hoop u dan ook te ontmoeten bij de komende activiteiten. 

Ds. Marco Roepers