2013

 

Jeugddienst
Op zondag 14 april 2013 in de kerk in Achlum met het thema:  "JE HART VOLGEN"
 
Volg je je hart?
           Volg je je liefde?
                       Volg je je studiekeuze?
                                        Volg je je droom?
 
 
Voorganger: ds. M. Veen
m.m.v. Gospelband uit Arum
Organist: dhr. K. van Hijum
Jeugddienstcommissie
 
We hopen u/jullie allemaal te mogen ontmoeten!!!
 
 
 

 

 

 


Gemeenteavond "De Wind in de Liturgie"
Woensdag 24 april bent u en zijn jullie allemaal van harte uitgenodigd voor de gemeenteavond. Het thema van deze avond is "De wind in de liturgie".
 
De liturgie is een belangrijk onderdeel van gemeente zijn. In de liturgie, of anders gezegd: in de kerkdienst vieren we als het ware hoe we in ons dagelijks leven die gemeente van Christus kunnen zijn. Maar in de liturgie, in de kerkdienst, brengen we ook samen wat ons bezighoudt in ons dagelijks leven. Zo blijft het één het ander voeden. Daarin blijft het ook oog houden voor elkaar. Dat vinden we in de gemeente meer dan vanzelfsprekend. Maar hoe werkt dat voor een kerkdienst? We zien uit naar een levendig gesprek over de Wind in de liturgie!
 

Deutsche Kirchentagen
Van 1 t/m 5 mei a.s. zijn de Deutsche Kirchentagen in Hamburg. Ook een aantal leden van onze gemeente zal deze dagen bezoeken. Er komt hiervoor een speciaal programmaboek.
 
Iedere dag is opgedeeld in een vast schema met ochtendgebeden, Bijbelse leerhuizen, lezingen, forums, panelgesprekken over vele verschillende onderwerpen, avondgebeden, lezingen, programma’s in de avond en vieringen tot laat in de avond. En dit alles in meer dan 10-tallen kerken en ruimten. 100.000 bezoekers verwacht men. Op zondag 5 mei is de slotviering om 10.00 uur – meestal ook te volgen op één van de zenders op Duitse zenders.
 
Rond die dagen kunt u het bezoek volgen op de website van de Raad van Kerken in Nederland.
 

Deutsche Kirchentagen
Van 1 t/m 5 mei werden de Deutsche Kirchentagen in Hamburg gehouden. Ook onze gemeente was vertegenwoordigd door Ds. Margarithe Veen en een aantal leden. Zie hieronder voor een verslag van Margarithe Veen op weg naar de 34. Deutscher Evangelischer Kirchentag of klik hier voor een impressie van deze dagen.
Op_weg_naar_de_34e_Deutscher_Kirchentag
Word – 13,3 KB 1038 downloads

Ljocht op 'e Terp
In het kader van de landelijke kerkennacht staat vrijdagavond 21 juni de kerk van Achlum open. Er is dan gelegenheid voor bezinning en stilte, maar ook voor verhalen en muziek. 
 
Van 20.30 - 21.30 uur is er in de kerk op De Terp een Preek van de Leek door Henk Kroes en zijn er beelden, teksten en anekdotes over solidariteit in onze dorpen, verzorgd door Jetske Bilker. Dit alles wordt omlijst met muziek van Séphora van Sjoukje Nutma en Patricia van der Wal.
 
Van 21.30 – 23.30 uur kunt u in de pastorietuin aanschuiven aan lange, feestelijk wit gedekte tafels voor een maaltijd en ontmoeting.
 
De kerk blijft open tot middernacht voor iedereen die de stilte zoekt, een kaars aan wil steken of een gedachte op wil schrijven, voor zichzelf of voor een ander.
 
VAN HARTE WELKOM         ELKENIEN IS WOLKOM
 
Namens de Protestantse Gemeente Achlum-Hitzum
 
Toegang:      vrije gift
 
 
Voor meer informatie over de kerkennacht klik hier.

Kerkennacht 2013
In het kader van de landelijke kerkennacht was vrijdagavond 21 juni de kerk van Achlum open. Velen mochten we verwelkomen om te genieten van verhalen en muziek. 
 

Afscheid van de kinderen van de Kinderkerk
Kom ook op 30 juni 2013 naar de kerkdienst voor het afscheid van de kinderen van de kinderkerk! De dienst begint om 09.30 uur in Achlum.
Afscheid kinderkerk
Op 30 juni nam een aantal kinderen afscheid van de kinderkerk. Het thema van de dienst was "Wind" en de kinderen mochten buiten bellen blazen. Na het afscheid kregen de mensen een schelp met daarin een parel. Op een kaartje stond de boodschap:
 
Weet je dat de vader je kent
Weet je dat je van waarde bent
Weet je dat je een parel bent
Een parel in Gods hand.

Tentdienst 7 juli 2013
Op 7 juli 2013 vieren we tijdens het dorpsfeest de tentdienst om 11.00 uur. De dienst wordt verzorgd door Joy for People met als thema 'Neem de Tijd'. 
 
'Neem de Tijd' laat een ieder stilstaan bij het onderwerp 'tijd'. De levenswijze van Jezus kan ons nieuwe inzichten geven over een goede verdeling van tijd over de vele bezigheden die het leven van een mens beheersen. 
Tentdienst 7 juli 2013
Ter afsluiting van het dorpsfeest in Achlum werd er op 7 juli een tentdienst gehouden. De dienst werd verzorgd door gospelgroep Joy for People met prachtige muziek. We kunnen terug kijken op een zeer geslaagde viering!

Tsjerkepaad 2013
Iedere zaterdagmiddag t/m 14 september is onze kerk vanaf 13.30 uur geopend voor bezichtiging. Er is een expositie ingericht met schilderijen en wandborden van Gerben Kloosterman, vroeger huisschilder te Achlum.
 
Op zaterdag 31 augustus vanaf ca. 14.30 uur, komt zijn oudste zoon Syds Kloosterman langs om een toelichting te geven op de schilderijen die zijn vader maakte. Interessant voor iedereen die van kunst houdt!

Ziekenzondag
Zondag 8 september stond in het teken van de ziekenzondag. Op zaterdag werden de voorbereidingen getroffen.

Welkom
Hier is een stoel voor wie moe is.
Hier is hoop voor wie verdwaald is.
Hier is liefde voor die vol wrok is.
Hier is geloof voor wie twijfelt.
Hier ben je thuis.
Hier ben je verwacht, zoals je bent.
Sluit even je ogen, wordt even stil.
Want in de stilte hoor je de echo van Gods woord.
Ga even zitten
Hol ook hier jezelf niet voorbij.
Vouw je handen, open je hart.
Bid
En als je dat niet kunt, als je niet geloven kunt
omdat je pijn hebt,
ga dan toch naar je eigen huis met de groet:
Vrede en alle goeds!
Voor een ieder
Ga met God, en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.
 
Ga met God, en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.
 
Ga met God, en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.
 
Ga met God, en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in Zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.
 
Uit: (nieuwe) Liedboek no. 416

Bezoek groep 1 en 2
Op 4 september waren de kinderen van groep 1 en 2 op bezoek samen met juf Neeltsje. Wat hadden ze plezier met de speurtocht naar de paaskaars, het doopvont, de ouderlingenbank en de bijbel op de preekstoel. Na de speurtocht was er tijd om in de kring te gaan zitten rondom het licht van de paaskaars. Even kijken of we alles hadden gevonden. De dominee vertelde nog wat en... de kleuters hadden prachtige liederen voorbereid om te zingen.


Ambassade van Vrede Achlum-Hitzum
Zaterdagavond 28 en zondag 29 september 2013
 
Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. (Matt.5:9 – de Bergrede)
 
Het afgelopen jaar heeft ‘In gesprek met Tieners” voor de oudste groep in het teken gestaan om een Ambassade van Vrede op te richten. Deze ambassade komt niet zomaar uit de lucht vallen, maar is gekoppeld aan een langdurig project van IKV/PaxChristi tijdens de jaarlijkse landelijke Vredesweek. Deze Vredesweek is jaarlijks altijd rondom 21 september. Dit is namelijk de internationale dag van de Vrede – zoals uitgeroepen door de VN.
Deze oecumenische vredesorganisatie heeft sinds 2011 het idee opgepakt om niet ieder jaar een ander thema aan te bieden, maar als het ware bekendheid te houden met hun nieuwe project: een Ministerie van Vrede.
 
Inmiddels is de Ambassade van Vrede in Achlum-Hitzum genoteerd op de website van www.ministrievanvrede.nl met de link: www.ministerievanvrede./ambassades/ambassade-achlum-hitzum   
 
Klik hier voor het programma

Diakonale vredesmaaltijd
Op zondag 29 september vierden we de startzondag en werd de vredesweek afgesloten met een diakonale vredesmaaltijd. Alle vrijwilligers ontzettend bedankt voor alle goede voorbereidingen!!!
KIPPENVELERVARING BIJ ACHLUMER VREDESAMBASSADE
Artikel LC, 30 september 2013

Achlum? O ja, de Conventie van Achlum, het jubileumfeest ruim twee jaar geleden van verzekeraar Achmea met Bill Clinton als spreker. Zes jongeren van een catechisatiegroep van protestants Achlum-Hitzum zetten het dorpje in de  buurt van Harlingen opnieuw op de kaart als Ambassade van Vrede, gekoppeld aan een langdurig project van IKV/Pax Christi. Stoelen, veel stoelen moeten erbij in de caféruimte van dorpshuis De Singel deze zaterdagavond. Plaats: Achlum, dorpshuis De Singel. Gebeurtenis: opening Ambassade van Vrede in Achlum-Hitzum. Medewerking: zes catechisanten vijftien tot en met achttien jaar Antje Sieswerda, Sybren Noordmans,Tsjerk Overal, Hieke Bruinsma, Wiebe Anema en Rocco Zwart; eigen predikant Margerithe Veen. Belangstelling: ongeveer tachtig  bezoekers.

Excursie op 5 oktober
St. Alde Fryske Tsjerken organiseerde een excursie naar de kerken van Achlum, Kimswerd en Tzum. Mensen uit het hele land waren welkom om mee te doen. Hier een paar foto's van deze dag...
 

God of Life, lead us to Justice and Peace
Deze maand zal de 10de grote vergadering van de Wereldraad van Kerken plaatsvinden. Deze Wereldraad van Kerken, opgericht in 1948 te Amsterdam, bestaat uit vele kerken die samen zoeken naar de eenheid van de kerken en de dienst aan de wereld. Zo eens in de 7 jaar is er een grote vergadering van al die lidkerken, maar ook met hun gesprekspartners, zoals de rooms-katholieke kerk. Deze vergadering is deze maand in Busan, Zuid-Korea, van 30 oktober t/m 8 november, met als titel: “God of Life, lead us to Justice and Peace”, God van het Leven, leid ons naar gerechtigheid en vrede. Deze woorden zijn een gebed. Wie er iets van wil volgen klik hier.
 

           1.Opstaan, morgen, weg je sluiers, dans,

en dauw, daal neer en geef het leven glans.
Jij lijster, zing, en wek in ons het lied
dat morgenlicht begroet, Gods melodie.
Lang leve God, die ons de morgen geeft,
leve die warme vlam, Gods eigen Geest,
leve de Zoon die opstaat als de zon,
zijn grafkleed achterlaat, opnieuw begon.
 
2. Opstaan, wereld, dat Gods rijk begint,
waar zwerver, vreemdeling een haven vindt.
Het harde leven stelt een vraag aan God,
zijn kracht is niet te zacht voor aardse nood.
Lang leve God, zijn wereld lenen wij,
leve de Geest, zij roept ook ons erbij,
leve de Zoon, hij zegent wat hij kan,
zegent wie vrede zoekt, wie leeft ervan
 
3. Opstaan, kerk, en durf voorop te gaan,
en stem, muziek te zijn die wordt verstaan,
Jij bent een teken van de tijd die komt,
een zee van vrede, alle haat verstomt.
Lang leve God, zijn boodschap lenen wij,
leve de liefdesduif, de Geest maakt vrij!
Leve de Zoon, zijn woord, zijn wil biedt hoop:
samen met hem loopt hier geen weg meer dood
 
Een ochtendlied uit het (Nieuwe) Liedboek  no. 223: 1, 2 en 3
 
 
Filmavonden in het kader van “Vrede”
Op woensdag 13 en donderdag 14 november zal resp. in Hitzum en in Achlum om 19.45 uur de film “Des hommes et des Dieux” worden getoond. Deze film gaat over zeven Franse monniken die leven in hun klooster in een klein dorp in de bergen van Algerije. Zij leven daar in harmonie met de mensen om hen heen. Wanneer er onrust ontstaat tijdens de burgeroorlog in de jaren ’90 worden de monniken geconfronteerd met essentiële vragen om hun eigen veiligheid, om de houding van hun geloofsvisie. Wat gaan ze doen? Deze film is gebaseerd op een waargebeurd verhaal.

 
Jeugddienst
 
Zondag 10 november 2013 om 13.30 uur
in de kerk te Hitzum
 
Voorganger de heer G. Giliam uit Pingjum
 
Thema: En do? Ik sis dy, wêz bliid!
 
We hopen u/jullie allemaal te mogen ontmoeten!

Gemaakt bij de kinderkerk

Meditatie “HERFST als één van de víer seizoenen”
We bereiden ons uiterlijk voor op kouder weer. Winterjassen worden weer opgezocht.  Warme schoenen. Sjaals en wanten. We zíen aan de natuur de tekenen dat we ons kunnen voorbereiden op kouder weer. We weten ook dat na een paar maanden de winterjas weer opgeruimd kan worden en dat we ons weer kunnen voorbereiden op de warme lentedagen of de zomer. We kijken vooruit. Want de seizoenen gaan dóór. Hoe die seizoenen zichzelf weer inkleuren? Tja, dat weten we van te voren niet: wordt het echt een koude januari? Wordt het een kwakkelende herfst en winter? Of worden we omringd door prachtige kleuren in de herfst van de bladeren aan de bomen? Worden we omringd door prachtige luchten in de koude dagen die zo helder en rustgevend kunnen zijn? 

Uitnodiging adventsviering
Voor alle vrouwen van Achlum en Hitzum
op woensdag 18 december 2013 om 19.30 uur in "De Singel" te Achlum
Thema: "Licht in de ziel"
 
Leiding PASSAGE
 
Iedereen, jong en oud, is van harte welkom!
 
 
Vrede op Aarde
 
Op de dag van de internationale rechten voor het kind, 20 november, ontvangt  Malala Yousafzai de Sacharovprijs. Het is de mensenrechtenrechtenprijs van het  Europees Parlement. En zij krijgt deze prijs, omdat zij zich als 16-jarige inzet voor het meisjesonderwijs in Pakistan. In al haar kwetsbaarheid en met gevaar voor eigen leven blijkt zij een icoon voor de wereld van vandaag; een icoon van een vrouw die doorgaat met haar visie op een betere wereld.
Deze 16 jarige raakt daarmee de wereldgemeenschap op een bepaalde manier. Zij bepaalt de wereld bij het hebben van idealen en deze ook kracht bij te zetten. Nee, haar leven gaat niet over rozengeur en maneschijn. Haar leven treft eerder de weerbarstigheid ervan. En in die weerbarstigheid vindt zij een weg als een teken van hoop voor velen in de wereld waarin zij leeft.
Wie herkennen wij in onze samenleving als iemand die een teken van hoop en vrede doorgeeft? En herkennen we daarin de boodschap van Kerst?
Lees hier verder
 
Kerststal
Rondom de Kerstdagen zal er in Achlum een kerststal te bewonderen zijn op weg naar de diensten en andere activiteiten voor jongeren en ouderen rondom de Kerstdagen. Alvast veel dank aan hem en haar die dit beeldend kerstverhaal in het dorp vorm gaat geven.
 
 
 
Lukas 2: 10 - 15
10 De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: 11 vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. 12 Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ 13 En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:
14 ‘Eer aan God in de hoogste hemel
en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’
15 Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ 
 
 
 

Beelden van kerst in Achlum