Vanuit de pastorie

Gepubliceerd op 27 april 2024 om 11:42

Met Pasen bloeide de prunus bij de kerk in Hitzum weer prachtig. Dat had voor mij ook een symbolische betekenis.  In gezang 978 "Aan U behoort, o Heer der heren, de aarde met haar wel en wee," staat in vers 2 de regel:  “Gij roept het jonge leven wakker, een tuin bloeit rond het open graf" en dat is voor mijn gevoel een verwijzing naar Pasen. De schepping verheugt zich omdat de vernieuwing begonnen is. En dat drukt deze prunus ook uit.

Op 4 mei is de dodenherdenking.  Wethouder Marja van der Meer komt dan om 9 uur 's ochtends een krans leggen bij het monument in de kerkmuur. Ondergetekende zal er ook bij zijn evenals mensen van Dorpsbelang.  Het zal een korte plechtigheid worden. Ook in Hitzum zal een wethouder dat doen bij het monument bij de kerk, maar ik heb helaas nog niet het tijdstip kunnen achterhalen voor de sluiting van de kopij.

Op Hemelvaartsdag 9 mei gaan we dauwtrappen voorafgaand aan de kerkdienst in  Arum. We beginnen om 8.00 uur bij de bankjes onderaan bij de kerk van Achlum. We lopen dan via een mooie route naar Arum toe. Daar zullen we ook koffie krijgen voorafgaand aan de dienst. Iedereen is van harte welkom om met ons mee te lopen.

Op 19 mei is het Pinksteren. We hebben dan een openluchtdienst op het kaatsveld achter het dorpshuis in Hitzum. Die begint om 10.00 uur en muzikale medewerking zal worden verzorgd door het muziekkorps Wubbenus Jacobs. Voorgangers zijn ds. Tytsje en ondergetekende.     

Een week later, op 26 mei, neemt ds. Tytsje Hibma afscheid in de kerk van Arum. Die dienst begint om half twee. Ze gaat dan met emeritaat. Ik heb de afgelopen tweeënhalf jaar heel prettig met haar samengewerkt. Hoewel een dergelijk afscheid ook spijtig is, zal het toch een feestelijke dienst worden.

Marco Roepers

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.