Dauwtrappen

Gepubliceerd op 18 mei 2024 om 11:09

Een van de gewoonten van Hemelvaartsdag is Dauwtrappen. Dat is in alle vroegte in groepsverband een wandeling maken om te genieten van de morgenstemming in het buitengebied. Ook wij als kerken van Achlum-Hitzum en Arum-Kimswerd gingen dit jaar Dauwtrappen. Vanuit Achlum zouden wij naar de kerk in Arum lopen en vanuit Arum zou men ons tegemoet lopen.

Om 8 uur verzamelden we ons bij de bankjes onderaan bij de kerk in Achlum. Het was werkelijk prachtig weer: De zon scheen, de temperatuur was heerlijk  en er stond vrijwel geen wind.  Mariska de Boer, Liesbeth Goodijk, Griet Walda, Renske Miedema en ondergetekende begonnen even later aan onze tocht richting Arum. We liepen het Jonkerschap af, de Oosterstraat in om even later op Het Wiske rechts af te slaan. Bij de brug over de Arumervaart stond Rients de Boer al op ons te wachten.  We sloegen voorbij de brug rechtsaf richting de boerderij Bolta waarnaar het pad ook is genoemd: Het Boltapad. 

Het Boltapad is een oud wandelpad tussen Achlum en Arum en volgde  de Arumervaart. Dat pad zouden we volgen, al loopt sinds de ruilverkaveling de  route verderop richting Arum wat anders en is het het ook minder een gebaand pad.

Toen we voorbij bovengenoemde boerderij kwamen, moesten we door het gras langs de Arumervaart. Daar merkten we dat het terecht dauwtrappen genoemd kon worden. Het gras was nat van de dauw.  We kwamen bij een betonnen bruggetje.

Op het bruggetje was een oud roestig hekje. Het bruggetje lag over een oude opvaart richting de Bayumerleane. We passeerden het bruggetje en bij het volgende hek kwamen we de groep uit Arum tegen die ons tegemoet was gelopen.

 

De begroeting was allerhartelijkst en ze hielpen ons om over het hek te komen en samen liepen we richting Achlum. We volgden allereerst nog de oever van de Arumervaart. Het Boltapad werd een steeds minder duidelijk spoor.

 

 

Vervolgens moesten we van de oude route afwijken en liepen we richting het Baarderbuorrenbosk. Daar moesten we weer over een hek klimmen en sloegen we rechtsaf richting de Arumervaart. Na nog een hek kwamen  we weer op een gebaande weg.  Die weg heette daar in Arum opnieuw het Boltapad.  We staken in Arum de vaart over via een Heechhoutje en langs  de oude Gereformeerde Kerk liepen we zo naar de Lambertuskerk. Daar werden we ontvangen met een kop koffie en een koek. We waren ruim op tijd voor de kerkdienst. Over de inhoud van de dienst kunt u elders lezen in de Twaklank.

We waren op deze manier als gemeenteleden van Arum-Kimswerd en Achlum-Hitzum heel aangenaam samen op weg geweest. We hadden de kerkdienst aangegrepen om te genieten van de schepping en het mooie weer. Dat kon minder.  

 

Marco Roepers

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.