23 juni 2024: Regiodienst in Makkum & Zwaan-kleef-aan-fietstocht

Gepubliceerd op 20 mei 2024 om 10:23

Zondag 23 juni is er geen kerkdienst in onze eigen kerken maar hebben we met de hele regio Makkum, waar wij als gemeenten bij horen, een dienst in de Protestantse kerk het Anker, Buren 17 in Makkum. 

De kerkdienst begint om 9.30 uur. De voorgangers zijn ds. Arnold Vriend van Workum en ds. Marco Roepers  van Achlum-Hitzum. Organist en pianist is Bob Pruiksma. Het thema van de dienst is "Een rivier van hoop". Tijdens de dienst is er kindernevendienst en voor de allerkleinsten is er een oppasdienst aanwezig.

Na de dienst zijn er workshops die door de gemeenten uit de regio verzorgd worden.  De volgende workshops zijn er:

  • Volksdansen
  • Mozaieken maken
  • Bijbelse pubquiz
  • Lezing over de heilige Antonius en andere stemmen uit de stilte.
  • Het diaconale Moldaviëproject en Moldavische hapjes maken.
  • De geschiedenis van It Heidenskip.
  • Een kinderactiviteit
  • Zuster Dorothea vertelt over haar werk als pastoraal werkster in de Titus Brandsmaparochie te Leeuwarden.

Na de workshops is er een maaltijd. De aanwezigen dienen zelf hun brood mee te nemen. Voor soep, koffie, thee,  melk en karnemelk wordt gezorgd.

Ook vragen we mensen iets mee te nemen voor de koffie na de dienst. We denken daarbij aan (zelfgebakken) koek, cake.

We hopen op een mooie opkomst en een goed gevulde kerk waarbij de leden van de verschillende gemeenten in de regio elkaar kunnen ontmoeten op deze feestelijke dag.


Zwaan-kleef-aan-fietstocht van Achlum via Arum, Witmarsum en Wons naar Makkum

Op zondag 23 juni hebben we de regiozondag! Daarom organiseren we een Zwaan-kleef-aan-fietstocht  naar Makkum toe. We beginnen om 8.00 uur in Achlum, bij de bankjes onderaan bij de kerk. Om kwart over acht hopen we in Arum te zijn waar we de mensen uit Arum hopen op te pikken bij de Lambertuskerk.  Vervolgens fietsen we door naar Witmarsum waar we de deelnemers uit die plaats hopen op te pikken bij de Hoeksteen om half negen. Dan vervolgen we onze tocht naar Wons waar we hopen dat deelnemers uit dat dorp zich bij ons aansluiten bij de kerk aldaar om kwart voor negen. Dan gaan we hopelijk als een rivier van fietsers naar Makkum om daar ruim op tijd te arriveren voor de dienst. 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.