Groot inspiratieweekend Hitzum-Achlum en Arum-Kimswerd (HAAK) op 20, 21 en 22 januari

In het weekend van vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 januari organiseren de kerkenraden van de Protestantse Gemeenten Arum - Kimswerd en Achlum - Hitzum een groot inspiratieweekend voor hun gemeenteleden. Het belooft een bijzonder weekend te worden. Dus doe mee!

Vrijdag 20 januari

Vrijdag 20 januari  is er voor alle 12+ jeugd een escaperoom in het Dorpshuis de Singel in Achlum.  De deelnemers gaan achter slot en grendel en moeten proberen eruit te komen. Wie lukt dat?  Kom en ga deze uitdaging aan! Het begint om 20.00 uur in De Singel, U.P. Draismastraat 2 in Achlum

Zaterdag 21 januari

Zaterdag 21 januari zijn er workshops die worden afgesloten met een eenvoudige maaltijd. Het begint om 14:30 uur Dorpshuis Piers Stee, Harlingerweg 26A in Kimswerd 

De workshops worden in 2 ronden gehouden. Er kan worden gekozen uit een dorpswandeling door Kimswerd, bloemschikken, het diaconale Moldavieproject, een voorproefje van de komende Alphacursus (zie elders in de Twaklank), een dansworkshop. Voor de kinderen is er gelegenheid om te knutselen en te sporten.

We beginnen om 14:30 en om 17:30 zijn de workshops klaar en beginnen we om 18:00 met de eenvoudige maaltijd. 

Voor de zaterdag moet er worden aangemeld. Dat kan tot een week van tevoren per e-mail  bij ds. Tytsje Hibma thibma@hetnet.nl,  Rennie Niezink(rennieniezink@ziggo.nl) , Jansje Akkerman  (j.akkerjonkman@quicknet.nl) en ds Marco Roepers (marco@roepers.net). Ook ligt er een intekenlijst in de kerk.

 

Zondag 22 januari

Zondag 22 januari begint om 10.00 uur de PPP-kerkdienst in dorpshuis de Singel in Achlum.  Deze kerkdienst is geënt op de PPP, de Pizza-Pannenkoek-Party, later de Pasta -Pannenkoeken Party die we hebben gehouden voor gezinnen met jonge kinderen. Centraal stond hier het uitbeelden van een bijbelverhaal in de vorm van Godly play. Dat gaan we ook in deze kerkdienst doen maar dan in een vorm geschikt voor jong en oud.  Daarnaast is er muzikale begeleiding van de band van Anne-Symen Abma. Het wordt een bijzondere viering.

 

En natuurlijk, na de dienst zijn er pannenkoeken!

 

Uit de pastorie

Vanaf deze plek wil ik iedereen hartelijk danken voor de kerst- en nieuwjaarskaarten die wij toegestuurd kregen. Er is weer een nieuw jaar begonnen met het jaartal 2023.  Een nieuw jaar is een nieuwe start en vaak hebben mensen dan ook goede voornemens. In de meditatie staat zo'n goed voornemen: Heroverweeg je eigen kerkverlating. Ik las het stuk in het Friesch Dagblad en het was mij uit het hart gegrepen. We hebben u/jullie zo hard nodig in de kerkdienst. Zou het niet mooi zijn als de Twaklank met dit stuk voorop in de bus zou vallen. Ik had in het verleden contact met de schrijver Alain Verheij via sociale media. Ik heb hem gevraagd of dit stuk geplaatst kon worden. En inderdaad, de toestemming kwam vlot.
 

Het geloof heeft ons in deze tijd zo veel te zeggen. Het is de boodschap van Gods liefde. God wil ons. We zijn er niet zomaar. We zijn onder de macht gesteld van de Heer die mijn dagen en nachten telt. Dat is een regel uit gezang 840 van het nieuwe liedboek en gezang 51 uit het oude. Het vervolgt met "En de Heer zegt 'kom' en ik kom." En die regel kan je ook betrekken op kerkgang. Niet alleen op kerkgang, het gaat over geloven in bredere zin, maar naar de kerk gaan is daar uiting aan geven. Het is letterlijk 'komen'. Het is: tijd daarvoor inruimen.  Om samen met anderen van het dorp te bidden en te zingen tot God en te luisteren naar wat de Bijbel ons te zeggen heeft.  Het is goed dat die plek in onze dorpen is.
 

Dus van harte welkom om samen met ons te vieren en te dienen.
 

ds. Marco Roepers.

 Groot inspiratieweekend Hitzum-Achlum en Arum-Kimswerd (HAAK) op 20, 21 en 22 januari

We kijken terug op een heel mooi inspiratieweekend met op vrijdag een escaperoom met 53 deelnemers, zaterdag verschillende workshops en als afsluiter een gezamenlijke dienst met pannenkoeken op zondag.


Escaperoom 'Petrus in de gevangenis'

In Handelingen lezen we dat Petrus in de gevangenis zit omdat hij mensen over Jezus vertelt. Gevangen zitten om je geloof, is niet alleen iets van vroeger. Dit gebeurt vandaag de dag op veel plekken in de wereld. Met deze escape room heeft onze jeugd even ervaren hoe het is als Petrus te zijn in de gevangenis. Binnen 60 minuten moesten ze in teams het juiste wachtwoord vinden om zo te ontsnappen uit de gevangenis. 


Uit de pastorie

De stinzenbolletjes die in het voorjaar zijn geplant beginnen nu uit te lopen. Er bloeien nu op allerlei plekken  krokussen in het dorp. De bostulpen  zijn ook mooi uitgelopen al zal het wel even duren voordat ze bloeien. Sommige soorten komen niet of nauwelijks op zoals het lenteklokje. Nageslagen in mijn boeken blijkt het ook een moeilijke stinzenplant te zijn. 

Al met al zijn het fleurige voorjaarsboden. Ze vertellen dat het lente aan het worden is en dat de straks de zomer komt. Het zijn planten van de hoop. Dat past goed bij de veertigdagentijd die op 22 februari begonnen is. We concentreren ons op de weg van Jezus die getekend is door lijden en dood, maar die uitmondt in het feest van de opstanding: Het nieuwe leven als belofte voor ons allemaal en waarvoor Jezus  de grondslag heeft gelegd.

Ook in het Nieuwe liedboek wordt het beeld van de krokus gebruikt. Gezang 982: In de bloembol is de Krokus. Het is een lied van de hoop dat in ons tijdelijk bestaan de eeuwigheid al aanwezig is. Het doet mij ook denken aan woorden van Paulus uit 1 Korintiërs 15:42: Wat in vergankelijke vorm wordt gezaaid, wordt in onvergankelijke vorm opgewekt. Met die belofte te leven maakt heel ons leven nu al anders.

Marco Roepers


"I Have Heard About Your Faith"

Op 3 maart vieren we Wereldgebedsdag om 19:30 uur in de kerk van Achlum. Het thema "Zichtbaar geloven" van het programma WDP 2023 is gebaseerd op Efeziërs 1:15-19, de brief die naar een geloofsgemeenschap is gestuurd om dankbaarheid te uiten. Paulus dankte God voor de Efeziërs die hun liefde en geloof leefden, en bad dat ze deze drie waarheden mochten zien: de hoop waartoe God de discipelen heeft geroepen, de rijkdom van Gods glorieuze erfenis onder de heiligen, en de onmetelijke grootheid van Gods kracht.