Groot inspiratieweekend Hitzum-Achlum en Arum-Kimswerd (HAAK) op 20, 21 en 22 januari

In het weekend van vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 januari organiseren de kerkenraden van de Protestantse Gemeenten Arum - Kimswerd en Achlum - Hitzum een groot inspiratieweekend voor hun gemeenteleden. Het belooft een bijzonder weekend te worden. Dus doe mee!

Vrijdag 20 januari

Vrijdag 20 januari  is er voor alle 12+ jeugd een escaperoom in het Dorpshuis de Singel in Achlum.  De deelnemers gaan achter slot en grendel en moeten proberen eruit te komen. Wie lukt dat?  Kom en ga deze uitdaging aan! Het begint om 20.00 uur in De Singel, U.P. Draismastraat 2 in Achlum

Zaterdag 21 januari

Zaterdag 21 januari zijn er workshops die worden afgesloten met een eenvoudige maaltijd. Het begint om 14:30 uur Dorpshuis Piers Stee, Harlingerweg 26A in Kimswerd 

De workshops worden in 2 ronden gehouden. Er kan worden gekozen uit een dorpswandeling door Kimswerd, bloemschikken, het diaconale Moldavieproject, een voorproefje van de komende Alphacursus (zie elders in de Twaklank), een dansworkshop. Voor de kinderen is er gelegenheid om te knutselen en te sporten.

We beginnen om 14:30 en om 17:30 zijn de workshops klaar en beginnen we om 18:00 met de eenvoudige maaltijd. 

Voor de zaterdag moet er worden aangemeld. Dat kan tot een week van tevoren per e-mail  bij ds. Tytsje Hibma thibma@hetnet.nl,  Rennie Niezink(rennieniezink@ziggo.nl) , Jansje Akkerman  (j.akkerjonkman@quicknet.nl) en ds Marco Roepers (marco@roepers.net). Ook ligt er een intekenlijst in de kerk.

 

Zondag 22 januari

Zondag 22 januari begint om 10.00 uur de PPP-kerkdienst in dorpshuis de Singel in Achlum.  Deze kerkdienst is geënt op de PPP, de Pizza-Pannenkoek-Party, later de Pasta -Pannenkoeken Party die we hebben gehouden voor gezinnen met jonge kinderen. Centraal stond hier het uitbeelden van een bijbelverhaal in de vorm van Godly play. Dat gaan we ook in deze kerkdienst doen maar dan in een vorm geschikt voor jong en oud.  Daarnaast is er muzikale begeleiding van de band van Anne-Symen Abma. Het wordt een bijzondere viering.

 

En natuurlijk, na de dienst zijn er pannenkoeken!

 

Uit de pastorie

Vanaf deze plek wil ik iedereen hartelijk danken voor de kerst- en nieuwjaarskaarten die wij toegestuurd kregen. Er is weer een nieuw jaar begonnen met het jaartal 2023.  Een nieuw jaar is een nieuwe start en vaak hebben mensen dan ook goede voornemens. In de meditatie staat zo'n goed voornemen: Heroverweeg je eigen kerkverlating. Ik las het stuk in het Friesch Dagblad en het was mij uit het hart gegrepen. We hebben u/jullie zo hard nodig in de kerkdienst. Zou het niet mooi zijn als de Twaklank met dit stuk voorop in de bus zou vallen. Ik had in het verleden contact met de schrijver Alain Verheij via sociale media. Ik heb hem gevraagd of dit stuk geplaatst kon worden. En inderdaad, de toestemming kwam vlot.
 

Het geloof heeft ons in deze tijd zo veel te zeggen. Het is de boodschap van Gods liefde. God wil ons. We zijn er niet zomaar. We zijn onder de macht gesteld van de Heer die mijn dagen en nachten telt. Dat is een regel uit gezang 840 van het nieuwe liedboek en gezang 51 uit het oude. Het vervolgt met "En de Heer zegt 'kom' en ik kom." En die regel kan je ook betrekken op kerkgang. Niet alleen op kerkgang, het gaat over geloven in bredere zin, maar naar de kerk gaan is daar uiting aan geven. Het is letterlijk 'komen'. Het is: tijd daarvoor inruimen.  Om samen met anderen van het dorp te bidden en te zingen tot God en te luisteren naar wat de Bijbel ons te zeggen heeft.  Het is goed dat die plek in onze dorpen is.
 

Dus van harte welkom om samen met ons te vieren en te dienen.
 

ds. Marco Roepers.

 Groot inspiratieweekend Hitzum-Achlum en Arum-Kimswerd (HAAK) op 20, 21 en 22 januari

We kijken terug op een heel mooi inspiratieweekend met op vrijdag een escaperoom met 53 deelnemers, zaterdag verschillende workshops en als afsluiter een gezamenlijke dienst met pannenkoeken op zondag.


Escaperoom 'Petrus in de gevangenis'

In Handelingen lezen we dat Petrus in de gevangenis zit omdat hij mensen over Jezus vertelt. Gevangen zitten om je geloof, is niet alleen iets van vroeger. Dit gebeurt vandaag de dag op veel plekken in de wereld. Met deze escape room heeft onze jeugd even ervaren hoe het is als Petrus te zijn in de gevangenis. Binnen 60 minuten moesten ze in teams het juiste wachtwoord vinden om zo te ontsnappen uit de gevangenis. 


Uit de pastorie

De stinzenbolletjes die in het voorjaar zijn geplant beginnen nu uit te lopen. Er bloeien nu op allerlei plekken  krokussen in het dorp. De bostulpen  zijn ook mooi uitgelopen al zal het wel even duren voordat ze bloeien. Sommige soorten komen niet of nauwelijks op zoals het lenteklokje. Nageslagen in mijn boeken blijkt het ook een moeilijke stinzenplant te zijn. 

Al met al zijn het fleurige voorjaarsboden. Ze vertellen dat het lente aan het worden is en dat de straks de zomer komt. Het zijn planten van de hoop. Dat past goed bij de veertigdagentijd die op 22 februari begonnen is. We concentreren ons op de weg van Jezus die getekend is door lijden en dood, maar die uitmondt in het feest van de opstanding: Het nieuwe leven als belofte voor ons allemaal en waarvoor Jezus  de grondslag heeft gelegd.

Ook in het Nieuwe liedboek wordt het beeld van de krokus gebruikt. Gezang 982: In de bloembol is de Krokus. Het is een lied van de hoop dat in ons tijdelijk bestaan de eeuwigheid al aanwezig is. Het doet mij ook denken aan woorden van Paulus uit 1 Korintiërs 15:42: Wat in vergankelijke vorm wordt gezaaid, wordt in onvergankelijke vorm opgewekt. Met die belofte te leven maakt heel ons leven nu al anders.

Marco Roepers


"I Have Heard About Your Faith"

Op 3 maart vieren we Wereldgebedsdag om 19:30 uur in de kerk van Achlum. Het thema "Zichtbaar geloven" van het programma WDP 2023 is gebaseerd op Efeziërs 1:15-19, de brief die naar een geloofsgemeenschap is gestuurd om dankbaarheid te uiten. Paulus dankte God voor de Efeziërs die hun liefde en geloof leefden, en bad dat ze deze drie waarheden mochten zien: de hoop waartoe God de discipelen heeft geroepen, de rijkdom van Gods glorieuze erfenis onder de heiligen, en de onmetelijke grootheid van Gods kracht.

Uitnodiging gemeenteavond

U bent van harte uitgenodigd op de gemeenteavond op donderdag 20 april om 19:45 uur in dorpshuis de Singel in Achlum. De agenda voor deze avond vindt u hier.

Aswoensdag

Woensdag 22 februari, het begin van de Veertig Dagen. We bouwen de komende periode aan het Huis van Vertrouwen met als fundamenten geloof, hoop, liefde en roeping.


Veertig Dagen 

De veertigdagentijd is inmiddels begonnen. Als HAAK-gemeenten (Hitzum-Achlum-Arum-Kimswerd) hebben we een veertigdagenkalender. De titel is: Huis van vertrouwen. Het is geïnspireerd door het boekje 'Gelukkig Gezin' van Katie Velghe. Zij werkt dat beeld van een huis verder uit met de fundering, de vloer, de buitenmuren, de binnenmuren, de ramen, etc. Dat hebben we overgenomen en het ook als beeld gebruikt voor het leven met het geloof. De kalender bestaat verder uit overwegingen, gedichten, puzzels, recepten etc. Bij de lezingen van de zondagse kerkdienst nemen ds. Tytsje Hibma en ik de kalender als leidraad.


Het huis op de rots en het huis op het zand

Op zondag 12 maart was er een Pannenkoekenparty (oftewel de PPP) in ´t Lokaal in Arum. Het onderwerp was de gelijkenis van het huis gebouwd op de rots en de man die zijn huis bouwde op het zand. Het verhaal werd uitgebeeld door Tytsje Hibma met figuren terwijl de kinderen aandachtig luisterden. Daarna gingen we knutselen en tenslotte gingen we pannenkoeken eten. het was een hele gezellige middag in Arum.

Voor de volgende keer in april willen we een  gespreksavond met de ouders houden. De datum wordt vastgesteld in de speciale appgroep hiervoor. Heb je belangstelling en wil je meedoen meld je dan bij ds. Marco Roepers marco@roepers.net , 06-23991340  of bij Mariska de Boer, 06-34744772


Pasen?

Als beginnend dominee vond ik Pasen een moeilijk feest. Ik weet nog dat ik in een gesprek met de voorzitster van mijn eerste gemeente, Den Burg op Texel, zei dat ik er tegenop zag om de paaspreek te schrijven. Wat moest ik zeggen? De voorzitster leek het helemaal niet zo moeilijk: De Heer is opgestaan dus we kunnen nu gewoon blij en vrolijk zijn!

"Ja ja," dacht ik: "maar heel veel mensen zijn helemaal niet zo blij. Ze hebben met een vervelende en of bedreigende ziekte te maken. Of hebben verdriet omdat iemand van wie ze houden is overleden, korter of langer geleden. Hoe kan de opstanding van de Heer hen dan blij maken? En wat te denken van de oorlogen die er zijn, of aardbevingen? Net doen of deze moeiten er niet zijn met Pasen zal niet echt helpen"

Dat was mijn verlegenheid met Pasen. Vandaar ook het kopje Pasen met een vraagteken. Hoe kan het evangelie van Pasen ons echt blij maken? Niet een oppervlakkige blijdschap waarin we even al die narigheid vergeten, maar eentje waarin al die ellende een plaats heeft.

In ons veertigdagenboekje Huis van Vertrouwen schreef ik op blz. 7 in de bijdrage voor de eerste zondag van de veertigdagentijd, dat het lichaam een belangrijk thema is in de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs. En het is deze brief dat mij op het spoor zette van het antwoord op deze vraag. Dat gebeurt in het 15e hoofdstuk dat helemaal over de opstanding gaat. Het is het paashoofdstuk van deze brief.

In vers 20 schrijft Paulus:

Maar Christus  is  werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen.  

Die zin is de sleutel! Jezus is de eerste van de gestorvenen die is opgewekt. Met Jezus' opstanding zijn de nieuwe hemel en de nieuwe aarde begonnen. Als de Jezus verschijnt aan zijn leerlingen, zien zij het eerste stuk van de nieuwe schepping waarin al het verdriet en ellende voorbij zijn. Waar God de tranen afwist en een totaal nieuw begin maakt van een aarde en hemel waar geen schaduwen meer zijn. Een nieuwe wereld waarin de dood voorbij is.

En dat vieren we dus met Pasen. De nieuwe hemel en aarde zijn al gekomen in de opstanding van Jezus als belofte voor ons. Zoals Hij na de opstanding is, zo zullen ook wij zijn. We krijgen een nieuw, hemels lichaam. En daar komt het thema lichaam tot zijn hoogtepunt in deze brief. 

Dit Paasevangelie getuigt van Gods liefde. Dat God geen genoegen neemt met deze wereld.  En hoe langer ik daarover nadenk, hoe omvattender het wordt. Het is het antwoord op de vraag over God en het kwaad. Wat heeft God te maken met het kwaad dat ons overkomt? Geen enkel antwoord is bevredigend behalve dit: God  neemt er geen genoegen mee. God is niet blij met de wereld zoals hij is en zal daarom alles vernieuwen en ook wij horen daarbij. Met Pasen begint dit grote feest!

 

Marco Roepers 


Palmpasenstokken maken


Nooit lichter ving de lente aan

Nooit lichter ving de lente aan  is een lied voor bevrijdingsdag, geschreven door Ad den Besten. Het staat in het liedboek onder nummer 709. Het eerste vers beschrijft de bevrijding: het was het meest lichte begin van de lente ooit. De donkere wolken van de bezetting werden verdreven. Bijzonder in het lied is dat  de bevrijding van het land niet alleen als het werk van de geallieerden  wordt gezien, maar ook dat van God.  De laatste regels van het eerste vers zijn heel belangrijk: Hoe hebben wij in dat schoon getijde / verheugd maar huiverend verstaan: / Gods vijanden vergaan.  De bevrijding is niet alleen een maatschappelijke ervaring, maar ook een religieuze.

De Nazi's waren vijanden van God en God heeft ze laten vergaan. Dat was iets waar wij heel blij van werden maar ons ook met een bepaalde huiver vervulden. "Huiver" betekent angst, maar er zit ook iets griezeligs in. Waarom zou het vergaan van het afschuwwekkende Nazi-bewind ons met huiver vervullen?

Den Besten  beschrijft  in het volgende vers de sfeer van de wederopbouw. We gaan alles nieuw maken. We maken uit de puinhopen een nieuw bestaan waarin alles beter zal worden. De macht zal aan de dromer zijn en de nieuwe mens zal tevoorschijn komen. Het wordt echt een betere tijd dan de vooroorlogse periode.  

Maar het tegendeel gebeurde. "Het bidden verstart," schrijft Den Besten. Het is een zin waarover ik na moet denken. Betekent het dat wij weer onze plichtmatige oude gebeden weer zijn gaan opzeggen? Ik denk het. Maar het betekent nog veel meer. We zijn weer volgens de oude patronen gaan leven. We worden onverschillig tegenover de ander. We denken vooral aan ons eigen belang en dat gaat ten koste van mensen maar ook van de natuur. De welvaartsgolf van de wederopbouw heeft ons niet tot betere mensen gemaakt. Integendeel.

Het geschenk van de bevrijding hebben we verknoeid. In plaats van de wereld beter te maken, hebben we de wereld verpest. En daarmee kwamen we in opstand tegen God die ons vroeg de bevrijding te gebruiken om de wereld tot een betere plaats te maken. Nu zijn wij de vijanden van God geworden volgens Ad den Besten. Vandaar die huiver in het eerste vers.

Daarom vraagt het laatste vers om vergeving van God en ook om ons opnieuw te bevrijden van de machten die ons knechten. Ons te bevrijden van ons materialisme en egoïsme. Hij vraagt om de vrijheid van Christus. Christus die ons vrijmaakt van de zonde en de nieuwe mens werd. Dat wij zo mogen worden. Als toonbeeld van liefde, bevrijd van de macht van materialisme en egoïsme. Werkelijk bereid zijn om van de wereld een betere plaats te maken. 

Het is een bijzonder lied dat tot nadenken stemt. 


Uit de pastorie

Op pinksterzondag 28 mei hebben we weer een openluchtdienst samen met onze partnergemeente Arum-Kimswerd op de ijsbaan van Hitzum. We hopen net als vorig jaar op mooi weer en veel bezoekers. Muzikale medewerking wordt verleend door het korps Wubbenus Jacobs uit Arum. De vrolijkheid van deze dienst in de vrije natuur past zo goed bij Pinksteren dat al vanuit zichzelf een vrolijk en blij feest is. Bij de uitstorting van de heilige Geest in Jeruzalem was de stemming kennelijk zo vrolijk en blij dat het leek of ze te veel wijn hadden gedronken. Maar de echte reden van de blijdschap was dat de Geest van God over hen gekomen was en dat had hen iets gegeven van de blijdschap op de grote dag van God. Iets van die blijdschap willen we ook weer proeven op 28 mei.

Een andere activiteit die wij de komende tijd buiten willen gaan is de PPP op zondag 11 juni. Het is een activiteit voor jonge gezinnen waarbij we een Bijbelverhaal uitbeelden met figuren, dan iets samen gaan doen en tenslotte pannenkoeken eten. Dit keer niet in het Lokaal in Arum maar op de Greate Pierwei 25 in Kimswerd. Meer informatie bij ondergetekende.
 

ds. Marco Roepers
marco@roepers.net


Pinksteren

Pinksteren is het laatste grote christelijke feest. In een periode van een half jaar tijd vinden alle christelijke feestdagen plaats. Het begint met kerst eind december en eindigt dit jaar op 28 en 29 mei met Pinksteren. Het begint in de winter met zijn korte dagen en lange nachten en het eindigt op de valreep van de zomer met zijn lange dagen en korte  nachten waarin het nauwelijks donker wordt.

Al die feesten hebben een gemeenschappelijke rode draad: God is met ons. Met kerst in de vorm van de geboorte van de zoon van God, met Pasen met zijn opstanding en met Pinksteren in de vorm van de uitstorting van de Heilige Geest.

De Heilige Geest is het minst grijpbaar. Wat moeten we ons erbij voorstellen? Wat is dat, "Geest"? Maar er staat ook iets tegenover:  Het is ook het feest dat ons het meest direct raakt. De Heilige Geest wordt ook over ons uitgestort. Ook wij doen mee aan dat feest. 

Het feest van Pinksteren is de bezegeling van de voorafgaande feesten doordat we dan vieren dat dan al die vorige feesten op ons betrekking hebben. Wij krijgen met Pinksteren direct deel aan Pasen en Kerst. Wij vieren dat we nu zelf deel krijgen aan de Vader en de Zoon door de Geest.

Het is de Geest die ons geloven doet. De Geest is dat deel van God die in ons woont. En het geloof geeft ons nu al deel aan het Koninkrijk van God dat komt. God komt ons met Pinksteren heel dichtbij. Hij komt in ons.  En dat is een feest waard.

Wij gaan dat vieren op 28 mei buiten (als het weer het toelaat) op de ijsbaan in Hitzum om 10:00 uur. We vieren het  samen met de onze partnergemeente Arum-Kimswerd in het HAAK-verband. Het korps Wubbenus-Jacobs zal ons begeleiden en we hopen op net zo'n groot feest als vorig jaar. Dus kom met ons vieren dat God met ons en in ons is. 


De grote zomer

Wat is juni toch een heerlijke tijd! Zeker als het zulk mooi weer is als de afgelopen tijd met al die zon.  Het lange licht: De zon gaat pas na tien uur 's avonds onder en het duurt dan nog een hele tijd voordat het echt donker wordt. Nu ja, echt donker? 100 procent donker wordt het niet eens en al vroeg gaat de zon weer op. De planten bloeien uitbundig. De vogels fluiten in de tuin. De fietstochten die ik maak zijn heerlijk: Genieten van het prachtige Friese landschap.

Maar wanneer deze Twaklank bij u in de bus valt, gaan we de verkeerde kant weer op. De langste dag is geweest en de dagen binnen te korten. De planten raken uitgebloeid en beginnen vrucht te dragen. In augustus zijn soms de eerste tekenen van de herfst al te merken. De nazomer is dan begonnen. In september begint het verkleuren van de bladeren en we weten: de winter komt eraan. 

Wat zou het toch heerlijk zijn als de zomer eindeloos zou duren. In het liedboek staat daarover een lied. Een lied over een zomer zonder einde. Het is gezang 747 (in het oude liedboek gezang 288): Eens komt de grote zomer.

Het lied begint met het bezingen van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde met beelden van de zomer:

Eens komt de grote zomer / waarin zich het hart verblijdt. God zal op aarde komen/met groene eeuwigheid.

Die groene eeuwigheid vind ik geweldig. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde als een nieuwe werkelijkheid vol met groen en leven. Dat wat de zomer al zo heerlijk maakt, maar dan zonder schaduwzijden en op alle denkbare en ondenkbare manieren overtroffen. De hemel en de aarde / wordt stralende en puur. 

Maar het belangrijkste is dan:  God is dan niet meer verhuld aanwezig, maar overal direct aanwezig zoals hij is. Vol liefde en leven.

Natuurlijk weet de dichter wel dat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde niet te beschrijven zijn. Hij zegt het dan ook in het tweede vers.  Geen woord kan het bereiken en het is met niets te vergelijken. En toch waagt de dichter het. En daarvoor ben ik hem zo dankbaar. Hoe mooi hij het omschrijft. Als het eeuwige avondmaal rond de levensboom en dat wij drinken uit de stroom des levens met God. God drinkt er ook uit!   De pure liefde is er aanwezig.

Ik heb het geleerd op de lagere school. Het was toen al 1 van de liederen die ik mooi vond als kind. Maar nu spreekt de tekst nog veel meer tot mij. Omdat het de fantasie zo prikkelt. Omdat het mij zo blij maakt. Ook de melodie is prachtig. Ik ben echt blij dat ik het geleerd heb en tot mijn verbazing kon ik de tekst van het eerste vers zo opzeggen.

Maar het lied maakt de zomer ook doorzichtig: De zomer met zijn mooiheid en heerlijkheid, maar ook met zijn minder mooie dingen verwijst het naar het nieuwe begin dat God zal maken waarin al dat akelige voorbij zal zijn.

 

Marco Roepers

Ga mee op Startzondag 24 september 

Ga Mee is het thema van de startzondag in de HAAK-dorpen: Hitzum, Achlum, Arum, Kimswerd.

En we vragen u om daadwerkelijk mee te gaan. Vervoer staat gereed in de dorpen om u te brengen naar Achlum waar alles zal plaatsvinden.

  • In Hitzum vertrekken om 9.00 uur  de boten naar Achlum. Deze liggen bij Anneke's  Theetuin Hoofdweg 22.
  • In Kimswerd vertrekt om 9.00 uur de huifkar bij de Laurentiuskerk.
  • In Arum vertrekt om 9.15 uur de huifkar bij de Lambertuskerk.
  • Voor de Achlummers is er de mogelijkheid om een rondrit met de huifkar door het eigen dorp te maken.

We verheugen ons op een feestelijke aankomst van deze groepen.

Al deze vervoermiddelen brengen u naar Achlum waar de dienst begint om 10:00 uur in de Gertrudiskerk. De dienst wordt geleid door ds. Tytsje en ds. Marco. Kiki van der Togt zal de muzikale begeleiding doen op de vleugel die in de kerk staat.  Het is voor de eerste keer dat de piano in de dienst gebruikt wordt en dat is een première.

Na de dienst drinken we koffie in het Dorpshuis de Singel. We zoeken mensen die taart willen bakken voor de koffie. Ze kunnen zich opgeven Gerrie Talsma: (06-43179850, famtalsma15@gmail.com)

Na de koffie gaat het om reisverhalen. Iedereen mag zijn fotoboeken, tablets, telefoon  of laptop \ usb-sticks meenemen. Die kunnen we dan aan elkaar laten zien en dan de verhalen aan elkaar gaan vertellen. Waar ging de reis naar toe? Wie gingen er mee? Wat heb je beleefd? Wat was er te zien? Zo leren we elkaar ook weer beter kennen.

Er is ook een speurtocht door het dorp voor jeugd en jongeren, georganiseerd door de kinderkerk en jeugdclubs binnen de HAAK.

Dan is er om 13:00 uur de gezamenlijke maaltijd met soep, brood en hartige taart. Wie wil wat maken? Opgave hiervoor kan bij Gerrie (zie hierboven). In de Singel is een keuken om het een en ander op te warmen.

Na de maaltijd vertrekken de huifkarren en de boot weer om de mensen terug te brengen naar het dorp waar zij vandaan kwamen.

Iedereen is van harte uitgenodigd. We hopen op een mooie feestelijke dag!

 

De startzondagcommissie,

Tytsje Hibma, Doekele Abma, Trijntsje van der Goot, Gerrie Talsma, Douwe de Boer, Marco Roepers

Inzamelingsactie voedselbank 30 okt t/m 6 nov

Op 1 november is het Dankdag voor Gewas en Arbeid. De mens is afhankelijk van de groei. En die groei maakt God mogelijk. Mensen van nu ervaren dat anders. Wetenschap, techniek en vrije wereldhandel zorgen ervoor dat onze winkelschappen goed gevuld zijn. Mensen geloven in maakbaarheid en ervaren zich onafhankelijk. 

Tegelijkertijd wordt steeds duidelijker hoe kwetsbaar we in werkelijkheid zijn. Verlies aan vruchtbare grond, oorlog in de wereld of een tekort aan schoon water, schaarste en peperdure boodschappen: ze kunnen ons herinneren dat we in werkelijkheid afhankelijk zijn. Hoe we afhankelijk zijn van elkaar, van planten, dieren, micro-organismen, bodem, water, lucht en uiteindelijk van God die leven geeft.
In die complexe situatie vieren we dankdag. We delen onze zorgen, nemen onze verantwoordelijkheid, danken en delen met onze medemens.

Daarom organiseren wij ook dit jaar in de week van dankstond een inzamelingsactie voor de Voedselbank Harlingen.

Wil je weten hoe? Kijk hier voor een boodschappenlijst en waar je de boodschappen kunt inleveren.