2014

Egeltje

Maandag 17 februari zag ik plotseling wat bewegen in de tuin. Het liep met mooie pasjes door de tuin. Een prachtig gezicht! Het was een egeltje dat een weg zocht door de tuin. Her en der even met zijn neus in de grond en dan weer verder. Ook vanuit de verschillende klaslokalen was het egeltje te zien. Wat een vreugde allemaal! Het lijkt erop dat de lente zich aankondigt!

 

Net als alle voorzichtige verschillende kleuren van paars, geel en wit die zich laten zien door de dorre bladeren en het nieuwe groen door. Hopelijk brengen al deze tekenen van nieuw leven nieuwe tekenen van vreugde met zich mee.


Vastenmaaltijd

Op woensdag 5 maart willen we in de kerk van Hitzum van 19.00 tot 20.00 uur samenkomen in de kerk van Hitzum om het begin van de 40Dagentijd – op deze Aswoensdag -  te markeren. We willen samenkomen rondom een ‘sobere’ maaltijd, omdat de 40Dagentijd verbonden is aan een tijd van bezinning en inkeer. We willen dat ook doen met een kort liturgisch moment (van een klein kwartier)in de kerk voordat wij overgaan tot de gezamenlijke maaltijd in de kerk.


 Bij een tijd van bezinning en inkeer willen wij ons ook richten op mensen die in hun lijden uitzien naar een teken van omzien, een teken van troost. Zo willen wij als protestantse gemeente Achlum-Hitzum aandacht schenken aan de stichting “Make a Memory” tijdens de vastenmaaltijd middels een collecte.

 

“Make a memory” is een stichting die zich inzet om foto’s te maken van ernstig zieke, stervende of overleden kinderen. Dit om ouders en familieleden een mooie herinnering te kunnen geven. Dit gebeurt vooral op vrijwillige basis van de mensen die bij deze stichting zijn betrokken. En middels deze giften kunnen zij weer nieuwe activiteiten om troost ontplooien.

 

Vastenmaaltijd

Woensdag 5 maart hebben we met elkaar het begin gemarkeerd van de 40Dagentijd middels een Vastenmaaltijd.

Wat bijzonder om met zoveel om de tafel te zitten en met hem en haar samen te eten waar we anders misschien nooit mee aan tafel zouden zitten. De Vastenmaaltijd stond naast de markering van het begin van de 40Dagentijd ook in het teken om te denken aan hem en haar die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De collecte ging daarom naar de stichting “Make a Memory”. De maaltijd haalde een bijzonder bedrag van Euro 80,70 op. Dank aan alle gevers.

 Maak mij een instrument van uw vrede

Maak mij tot een instrument van uw vrede,

laat mij liefde brengen waar haat is,

eenheid waar mensen verdeeld zijn,

vergeving aan mensen die zwak zijn;

laat mij hoop geven aan wie wanhopen,

geloof aan wie twijfelen;

laat mij licht brengen waar het duister is

en vreugde waar mensen bedroefd zijn.

 

Franciscus van Assisi

 


Het onmogelijke mogelijk

Zondag 13 juli TENTDIENST

Aanvang: 10.00 uur


Het thema voor het Dorpsfeest is dit jaar Goed Fout. Wanneer we de bijbel lezen kunnen we soms ook wel eens denken: ‘Dit is echt goed fout … ‘. Want wat moet je soms met bepaalde teksten. En is het dan allemaal maar mogelijk?

Als liturgiecommissie en voorganger hebben deze uitdaging opgepakt. Teksten die misschien op het eerste gezicht vragen oproepen toch aan het licht te laten komen in het leven van alledag.

Een voorbeeld uit het leven van alledag zal Andrés Lozano uit Bogota geven. Ook bij deze internationale gast, die promoveert in Amsterdam op dit moment, kun je de vraag stellen: ‘Juist in Achlum-Hitzum een gast uit Colombia? ‘. Ja, het onmogelijke is mogelijk. Maar ik hoop dat u en jij dat vooral ook ziet oplichten in zijn (persoonlijke) geloofsverhaal – dat in het Nederlands wordt vertaald.

De dienst wordt muzikaal ondersteund door de Gospelband Ichtus uit Franeker.

En de kinderen zijn tijdens de schooluren al aan het voorbereiden voor de dienst, zodat die zondag alle kinderen kunnen meedoen in de viering. Een viering die voorbereid is door jong en oud vóór jong en oud. We zien uit naar feestelijke viering.

En met die viering hopen we op een mooie afsluiting van een hopelijk geslaagd en feestelijk Dorpsfeest. Ook voor de Dorpsfeestcommissie: succes met de laatste loodjes!

Viering Heilig Avondmaal

 

Tafelgebed:

 

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,

voor ieder van ons schoon water en brood,
een veilige plek, een plaats om te schuilen,
een plaats in Gods licht als tafelgenoot.

 

Refrein:
Vol vreugde ziet God naar mensen
die recht doen: zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God naar mensen
die recht doen: zij scheppen recht en geluk!

 

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor iedere vrouw, voor iedere man.
Niet minder of meer, de een of de ander:
het delen van macht is deel van ons plan. Refr.

 

Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel,
want iedere stem geeft klank aan het koor.
Een hand zoekt een hand , de jongste de oudste;
ze vinden elkaar en niemand gaat voor. Refr.

 

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht,
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving,
genadig begin van goddelijk recht. Refr.

 

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd,
een plaats om te zijn, een plaats om te worden
getuige van hem, een levend bewijs. Refr.


Afscheid kinderkerk

 

 Picknicken