ANBI-status
 
De Protestantse Gemeente Achlum en Hitzum heeft een ANBI-status. Dit betekent dat alle giften die worden gedaan, aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen.
 
Voor meer informatie over de Protestantse Gemeente Achlum en Hitzum en gegevens ten behoeve van de ANBI-status zie:
ANBI transparantie gegevens kerkelijke gemeente
PDF – 439.9 KB 202 downloads
ANBI transparantie gegevens diaconie
PDF – 490.7 KB 175 downloads
Voor meer informatie en een overzicht van baten en lasten zie:
 
Baten en lasten College van Kerkrentmeesters
PDF – 444.7 KB 191 downloads
Baten En Lasten College Van Diakenen
PDF – 345.6 KB 154 downloads

Beleidsplan van de Protestantse Gemeente Achlum/Hitzum

Beleidspan Prot gem Achlum en Hitzum 2015
PDF – 955.6 KB 190 downloads