Vesperviering

Nu we op 2juli j.l. een Vesper Viering in kleine kring hebben gevierd, nodigen we iedereen van harte uit voor een 2e viering. Met in acht neming van de coronamaatrdegelen. Ook nu een korte viering met gebeden / gedichten / meditatie en liederen. Zo kunnen we alvast een voorproefje beleven voor we op weg gaan en uit zien naar de kerkdienst op 13 sept. a.s.

Weet u van harte welkom op donderdagavond op 13 aug. om 19:00 uur in de kerk te Hitzum.