Klokken van troost en hoop

De kerken in Achlum en Hitzum zullen de komende drie woensdagavonden tussen 19.00 en 19.15 de klokken luiden. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ sluiten de kerken aan bij het initiatief van de Raad van Kerken Nederland om in het hele land een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden.

 

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.