Vrede op aarde

 
Op de dag van de internationale rechten voor het kind, 20 november, ontvangt  Malala Yousafzai de Sacharovprijs. Het is de mensenrechtenrechtenprijs van het  Europees Parlement. En zij krijgt deze prijs, omdat zij zich als 16-jarige inzet voor het meisjesonderwijs in Pakistan. In al haar kwetsbaarheid en met gevaar voor eigen leven blijkt zij een icoon voor de wereld van vandaag; een icoon van een vrouw die doorgaat met haar visie op een betere wereld.
Deze 16 jarige raakt daarmee de wereldgemeenschap op een bepaalde manier. Zij bepaalt de wereld bij het hebben van idealen en deze ook kracht bij te zetten. Nee, haar leven gaat niet over rozengeur en maneschijn. Haar leven treft eerder de weerbarstigheid ervan. En in die weerbarstigheid vindt zij een weg als een teken van hoop voor velen in de wereld waarin zij leeft.
Wie herkennen wij in onze samenleving als iemand die een teken van hoop en vrede doorgeeft? En herkennen we daarin de boodschap van Kerst?
Vrede op Aarde
Diezelfde dag wijst de Europese Unie 9 kinderen van de vrede aan. Nee, deze kinderen wonen niet in een omgeving van vrede en rechtvaardigheid. Het zijn kinderen die wonen in vluchtelingenkampen, in barakken, in tenten. Toch zijn zíj aangewezen zodat mensen zich om hen ontfermen, hen kansen en mogelijkheden geven waarop ze misschien zelf op een dag tekenen van hoop en vrede die zij van mensen hebben ontvangen verder door te geven. Negen kinderen, die samen met hun lotgenoten in hetzelfde kamp, 80.000 in totaal, geholpen worden om vrede te ontdekken.
 Welk kind, jongere of oudere grijpt ons aan in zijn of haar situatie en welke wegen bewandelen wij om hem of haar te helpen? Welke ouderen kennen wij die jongere generaties wilden wijzen op tekenen van vrede en rechtvaardigheid?
Vrede op Aarde
Op diezelfde dag staat er een bijzonder artikel (klik hier voor artikel) te lezen in een buitenlandse krant over de Italiaanse man. Hij was de week ervoor op één van die vele audiënties bij de Paus in Rome. En de Paus stapte juist af op hem, op hem als één van de vele bezoekers. De Paus nam hem in zijn armen; nam hem lang in zijn armen en kuste zijn hoofd. Een hoofd, een gezicht vol zweren en gezwellen door de ziekte die hij bij zich draagt. Wie de foto’s of beelden heeft gezien, heeft waarschijnlijk ook de kwetsbaarheid en de bewogenheid erin ervaren. Vol liefde nam deze geestelijke een mens in zijn armen om naastenliefde waardoor deze mens zo zichtbaar aangetast in zijn leven op dat moment enkel liefde voelde stromen. Een liefde die hij wilde ontvangen om er op zijn beurt verder van te kunnen delen; als ware het dat hij de heelheid van het leven met God had ervaren; de heiligheid.
En zo zijn er vele tekenen over de wereld die herkend willen worden als tekenen van Vrede op Aarde. Ook in de wereld van vandaag.
Waar vindt u die tekenen van Vrede op Aarde? Waar hoop jij ze te vinden? 
Vrede op Aarde
Met Kerst zingen wij er weer van: ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’ Maar hoe vaak wordt de Kerstboodschap opgevat als dat deze boodschap om Vrede alleen maar geloofwaardig is wanneer er overal op aarde politieke vrede is? Nee, in de tijd van Jezus heerst er ook geen politieke vrede. Men wil het wel. En mede daarom zijn mensen ook zo teleurgesteld in Jezus met dat ene Pesachfeest. Maar Jezus trekt niet ten strijde voor politieke vrede. Hij gaat op pad om mensen in hun dagelijks leven tekenen van Gods vrede te laten ervaren. Juist om in de weerbarstigheid van het leven niet voorbij te gaan aan die tekenen van hoop, aan die tekenen van liefde, aan die tekenen van vrede die er óók zijn! Om heelheid, om de heiligheid. Als een licht in het duister.
 “Een schoot van ontferming is onze God.
Hij heeft ons gezocht en gezien
Zoals de opgaande zon aan de hemel.
Hij is ons verschenen
Toen wij in duisternis waren,
In schaduw van de dood.
Hij zal onze voeten richten
Op de weg van vrede”
Liedboek no. 158b
Vrede op Aarde
Het is vooral een uitdaging die tekenen van Vrede steeds opnieuw weer op te schrijven in uw eigen levensboek.
Dat wens ik u toe: een levensboek waarin naast van alles óók tekenen van Vrede uw of jouw leven vullen of invulling geven.
 Allemaal een heel Gezegende Kerst!
Met een licht te midden van.